Obligacijski zakonik na splošno določa odgovornost proizvajalca stvari z napako, in sicer pravi, da kdor da v promet kakšno stvar, ki jo je izdelal, ki pa pomeni zaradi kakšne napake škodno nevarnost za osebe ali stvari, odgovarja za škodo, ki nastane zaradi take napake. Prav tako odgovarja proizvajalec za nevarne lastnosti stvari, če ni ukrenil vsega, kar je potrebno,da škodo, ki jo je mogel pričakovati, prepreči z opozorilom, varno embalažo ali kakšnim drugim ustreznim ukrepom.

 

Npr. kupite aparat, ki po nekaj dnevih eksplodira in težko poškoduje člana družine. Kupec je v zvezi s kupljenim predmetom prišel v stik le s prodajalcem, ki pa izdelka ni izdelal, ampak ga je le prodajal. Po pravilih civilnega prava ima kupec pravice na temelju odgovornosti za vsako stvar. Če ima predmet napake, lahko zahteva nov predmet brez napak, odpravo napake, lahko predmet vrne in zahteva povrnitev plačane kupnine (za vse naštete zahtevke pride v poštev obrazec Obvestilo prodajalcu o stvarni napaki na kupljeni stvari). V vsakem primeru pa lahko poleg naštetih zahtevkov od prodajalca zahteva tudi povračilo škode, ki jo je povzročila stvar z napako. Vendar pa v teh primerih prodajalec največkrat ne bo odgovoren, saj s tem, ko je stvar prodajal, ni ničesar zakrivil. V tem primeru gre za napako proizvajalca zaradi pomanjkljivosti pri izdelavi, in pri tem ločimo napako v konstrukciji (cela serija proizvodov) in tovarniško napako (posamezni proizvod).

 

Podrobneje določa odgovornost proizvajalca za izdelek z napako Zakon o varstvu potrošnikov.