Določila tega zakona o pogodbah, sklenjenih na daljavo, se ne uporabljajo za:

1.      pogodbe o gradnji in prodaji nepremičnin ter pogodbe o drugih pravicah na nepremičninah razen oddaje v najem;

2.      pogodbe o časovnem zakupu nepremičnin, ki so urejene z določbami od 59. do 60.e člena tega Zakona o varstvu potrošnikov;

3.      pogodbe o prodaji hrane, pijače ali drugega blaga, ki je namenjeno vsakodnevni porabi in ga potrošniku na dom, njegovo prebivališče ali njegovo delovno mesto dobavljajo prodajalci;

4.      pogodbe o nastanitvi, prevozu, gostinskih storitvah, dobavi hrane in pijače, obisku prireditev in storitvah za prosti čas, kjer se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost v točno določenem trenutku ali v točno določenem roku;

5.      pogodbe, ki so sklenjene:

-     s pomočjo prodajnih avtomatov;

-     z operaterji telekomunikacij ob uporabi javnih telefonskih govorilnic;

-     na javni dražbi.

6.      Pri pogodbah o finančnih storitvah, ki obsegajo začetni sporazum o storitvi, temu pa sledijo zaporedni posli ali niz ločenih poslov iste vrste, se določbe tega zakona uporabljajo samo za začetni sporazum. Kadar začetnega sporazuma ni, zaporedni ali ločeni posli pa so iste vrste, opravljeni v določenem času med istimi pogodbenimi strankami, se določbe 43.b in 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov uporabljajo samo pri prvem poslu. Kadar pa se posel iste vrste ne opravlja več kot eno leto, velja naslednji posel za prvega v novem nizu poslov.