Razlogi za preklic darilne pogodbe

 

Darilno pogodbo je mogoče preklicati iz zakonsko predvidenih razlogov ali iz razlogov, ki jih stranki že z darilno pogodbo posebej določita.

 

  1. Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če pride po sklenitvi pogodbe v položaj, ko je ogroženo njegovo preživljanje – preklic darilne pogodbe zaradi stiske. Premoženjska stiska ne sme le groziti, ampak mora obstajati oziroma mora biti takšna, da darovalec nima sredstev za preživljanje sebe oziroma oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

 

Preklic iz tega razloga ni mogoč, če bi zaradi preklica obdarjenec prišel v položaj, da bi bilo ogroženo njegovo preživljanje.

 

Obdarjenec je darovalcu dolžan vrniti prejeto stvar ali drug predmet darila. Obdarjenec pa ima tudi možnost, da v tem primeru ne vrne prejetega darila, ampak ga obdrži, darovalcu pa zagotovi druga sredstva, ki mu omogočajo preživljanje.

 

  1. Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti darovalcu ali njegovim bližnjim obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal. Gre za primere, ko se obdarjenec hudo pregreši zoper darovalca ali njegove bližnje. Preklic iz tega razloga pride v poštev le, ko je darovalec fizična oseba, ne pa tudi, ko je darovalec pravna oseba.

 

V tem primeru je pravica do preklica darilne pogodbe podedljiva, saj lahko zaradi obnašanja proti darovalcu darilno pogodbo prekliče tudi darovalčev dedič. Preklic je zaradi obdarjenčevega obnašanja mogoč tudi proti obdarjenčevemu dediču. Ni pa mogoč preklic, če je darovalec obnašanje obdarjencu odpustil.

 

  1. Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo zaradi pozneje rojenih otrok. Pogoji za to vrsto preklica darilne pogodbe so, da darovalec pred sklenitvijo darilne pogodbe ni imel otrok, da je pošteno sklenil darilno pogodbo in da je po sklenitvi darilne pogodbe dobil otroka.