Ostali predlogi upnikainfo page
Pravne zadeve / Izvršbe / Ostali predlogi upnikasobota, 13. julij 2024 | Prijava |

Ostali predlogi upnika


Pametni e-obrazci:

 
Obvestilo upnika o novem računu dolžnika
Ta obrazec je uporaben, kadar upnik po izdaji sklepa o izvršbi na sredstva na dolžnikovih računih ugotovi, da je dolžnik odprl nov račun pri novi banki ali hranilnici. Z njim upnik sodišču...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika za nadaljevanje izvršbe
S tem obrazcem upnik predlaga sodišču, da po preteku časa, za katerega je bila izvršba odložena, nadaljuje odloženo izvršbo.
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Zahteva upnika za potrditev pravnomočnosti sklepa o izvršbi
S pomočjo tega obrazca upnik sestavi vlogo, s katero od sodišča zahteva, da potrdi, da je sklep o izvršbi, ki ga je izdalo to sodišče, postal pravnomočen. Sklep o izvršbi postane pravnomočen, ko...
[cena: 19,90 € | 199 točk] 
Obvestilo upnika o dolžnikovi EMŠO
S pomočjo tega obrazca upnik sestavi obvestilo, s katerim sodišču sporoči dolžnikovo EMŠO (enotno matično številko občana). Podatek o EMŠO je obvezen, kadar upnik predlaga izvršbo na vrednostne...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Obvestilo upnika o spremembi dolžnikovega delodajalca
Pri izvršbi na dolžnikovo plačo in druge denarne prejemke upnik s tem obvestilom obvesti sodišče, da se je dolžnik zaposlil pri novem delodajalcu. Če dolžniku preneha delovno razmerje, učinkuje...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika za določitev izvršitelja
S tem obrazcem upnik sodišču predlaga izvršitelja.
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika za dopolnitev izvršbe z izvršbo na dolžnikovo nepremičnino
S tem obrazcem upnik predlaga sodišču, da dodatno dovoli izvršbo še na dolžnikovo nepremičnino.
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika za drugo javno dražbo zarubljenih premičnin
Na prvi dražbi oziroma v roku, ki ga je izvršitelj določil za prodajo z neposredno pogodbo, zarubljenih stvari ni dovoljeno prodati pod ocenjeno vrednostjo. Če na prvi dražbi ni dosežena cena, enaka...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika za naložitev dolžnikovemu delodajalcu plačila neodtegnjenih zneskov plače
S tem obrazcem se sodišču predlaga, da delodajalcu dolžnika naloži plačilo neodtegnjenih zneskov plače iz lastnih sredstev (dovoli izvršbo zoper delodajalca do višine neodtegnjenih zneskov ...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Predlog upnika za odlog izvršbe
S tem obrazcem upnik sodišču predlaga, da odloži celotno izvršbo do določenega dne. Odlog izvršbe se praviloma predlaga, če upnik z dolžnikom sklene dogovor oz. sporazum o plačilu izterjevane...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Predlog upnika za opravo druge javne dražbe nepremičnine
Če na prvi javni dražbi nepremičnina ni prodana, mora upnik v roku šestih (6) mesecev od dne prve javne dražbe predlagati drugo javno dražbo, kar stori s predlogom, ki ga izdela tem e-obrazcem.Če...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika za podaljšanje odloga izvršbe
S tem obrazcem upnik sodišču predlaga podaljšanje odloga izvršbe. Upnik lahko predlaga odlog izvršbe le enkrat, lahko pa pred iztekom roka večkrat predlaga podaljšanje odloga, vendar odlog skupno...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Predlog upnika za ponovni rubež dolžnikovih premičnin
Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet izvršbe, oziroma zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo upnikove terjatve, ali če izvršitelj rubeža ne more opraviti, ker dolžnik ni...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika za popravo sklepa
S tem obrazcem upnik predlaga sodišču, da popravi napake v imenih in številkah ali druge očitne pisne ali računske napake, pomanjkljivosti glede oblike ali neskladnosti prepisa sklepa z originalom v...
[cena: brezplačno]
 
Predlog upnika za predložitev seznama dolžnikovega premoženja
S tem obrazcem upnik sodišču predlaga, da dolžniku naloži predložitev seznama premoženja. Upnik lahko sodišču predlaga, da naloži dolžniku predložitev seznama njegovega premoženja. Dolžnik...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Predlog upnika za prenos dolžnikove terjatve na upnika
S tem obrazcem upnik sodišču predlaga, da dolžnikovo terjatev do njegovega dolžnika prenese na upnika. S prenosom terjatve upnik vstopi v dolžnikov položaj in postane novi upnik dolžnikovega dolžnika.
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Predlog upnika, da sodišče postavi dolžniku začasnega zastopnika
Če sodišče dolžniku ne more vročiti odločbe, ker se je ta odselil neznano kam, pozove upnika, da sporoči nov naslov dolžnika. Če upnik kljub poizvedbi o prebivališču ne more ugotoviti novega...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Predlog upnika, da sodišče seznani vse solastnike nepremičnine o nameravani prodaji nepremičnine v izvršbi in da ti lahko podajo soglasje
S tem obrazcem upnik predlaga sodišču, da obvesti vse solastnike nepremičnine, ki je pod izvršbo in katerih deleži niso predmet izvršbe, o začeti izvršbi na dolžnikov solastniški delež na...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Predlog za izvršbo z novim izvršilnim sredstvom - na premičnine ali/in nepremičnine
Če dolžnik na bančnem računu nima dovolj denarnih sredstev za poplačilo dolga in je (ali bi bila) zato izvršba na njegov bančni račun neuspešna, lahko upnik tekom izvršilnega postopka poda predlog za...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Predlog za razširitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom - na plačo ali pokojnino dolžnika
Če dolžnik na bančnem računu nima dovolj denarnih sredstev za poplačilo dolga in je (ali bi bila) zato izvršba na njegov bančni račun neuspešna, lahko upnik tekom izvršilnega postopka poda predlog za...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Sporočilo upnika o naslovu dolžnika
S tem obrazcem upnik sodišču sporoči nov naslov dolžnikovega prebivališča oziroma sedeža.
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Vloga za oprostitev plačila sodne takse
S tem obrazcem izdelate vlogo (prošnjo) s katero sodišče zaprosite za oprostitev plačila sodne takse. Za vsako sodno dejanje je praviloma potrebno plačati sodno takso, vendar pa lahko sodišče stranko...
[cena: 11,90 € | 119 točk]
 
Zahteva upnika za vračilo plačanega predujma
S tem obrazcem upnik od sodišča zahteva, da mu v celoti ali delno vrne predujem, ki je ga je upnik plačal za opravo določenega sodnega dejanja. Sodišče s sklepom naloži upniku plačilo predujma...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Zahteva upnika za vračilo preveč plačane sodne takse ob vložitvi predloga za izvršbo
S pomočjo tega obrazca upnik sestavi zahtevo, s katero od sodišča zahteva, da mu vrne preveč plačano sodno takso, ki jo je pomotoma plačal ob vložitvi predloga za izvršbo. Gre za vračilo razlike...
[cena: 19,90 € | 199 točk]

Ostali predlogi upnika Ostali predlogi upnika Ostali predlogi upnika

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.