Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Izredna odpoved s strani delavca
Kako in kdaj lahko delavec poda odpoved in je upravičen do odpravnine in nadomestila?

Izredna odpoved

Delavec ima možnost, da ob posebnih pogojih, ko delodajalec grobo krši njegove pravice iz delovnega razmerja, poda izredno odpoved o zaposlitvi.

To pomeni, da mu delovno razmerje preneha takoj in se lahko prijavi na zavod in prejme denarno nadomestilo.

V nadaljevanju bomo preverili, pod kakšnimi pogoji lahko delavec poda izredno odpoved in kakšen je postopek izredne odpovedi s strani delavca.

 

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delavec lahko kadarkoli in brez razloga poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru mora spoštovati odpovedni rok določen v pogodbi o zaposlitvi, poleg tega pa ni upravičen do odpravnine in nadomestila za brezposelnost.

e-obrazec e-obrazec: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

 

  Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Vendar pa lahko v posebnih primerih, ko delodajalec krši njegove pravice, delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru je upravičen tako do odpravnine, kot tudi do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. V primeru izredne odpovedi tudi ni odpovednega roka, ampak odpoved začne veljati takoj.

V tem primeru se lahko delavec tudi prijavi na Zavod za zaposlovanje, ter prejema nadomestilo za brezposelnost.

e-obrazec e-obrazec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

 

Kdaj lahko delavec poda izredno odpoved?

Delavec lahko poda izredno odpoved, če gre za kršitve, ki jih opredeljuje 111. člen ZDR-1.

 • če mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
 • če mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
 • če mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače ali nadomestila plače,
 • če mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plače ali nadomestila plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,
 • če delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost,
 • če delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,
 • če mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom ZDR-1,
 • če delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. ZDR-1.

 

Kako delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

 1. Delavec mora najprej delodajalca pisno obvestiti o kršitvah, ter zahtevati njihovo odpravo.

  e-obrazec e-obrazec: Zahteva delavca za prenehanje kršenja pravic iz delovnega razmerja

 2. Poleg tega mora o kršitvah tudi pisno obvestiti Inšpektorat RS za delo.

  e-obrazec e-obrazec: Prijava delodajalca delovni inšpekciji (Inšpektoratu RS za delo) s strani delavca

 3. Če delodajalec v roku 3 delovnih dni po prejemu pisnega opomina ne odpravi nepravilnosti, lahko delavec v roku 30. dni poda izredno odpoved.

  e-obrazec e-obrazec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

 

Kaj če je po izredni odpovedi delodajalec delavcu še vedno dolžan plačila?

Najhitrejša možnost je, da se delavec in delodajalec sama dogovorita o izplačilu.

Če delodajalec ne želi sodelovati, morate dolg izterjati po sodni poti. Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZGD-1) v svojem 135. členu uvršča pisni obračun (plačilno listo) med verodostojne listine. To pomeni, da lahko delavec na podlagi tega obračuna vloži neposredno izvršbo (blokado na TRR, rubež premičnin, nepremičnin,...), brez tožbe na delovnem sodišču.

Plačilno listo je delodajalec delavcu dolžan izdati. V kolikor tega ne strori, ga lahko delavec k temu pozove.

e-obrazec e-obrazec: Opozorilo in poziv delavca delodajalcu, ker mu ni izstavil plačilne liste

  Opozorilo in poziv delavca delodajalcu, ker mu ni izstavil plačilne liste
Opozorilo in poziv delavca delodajalcu, ker mu ni izstavil plačilne liste

Postopek izvršbe je v tem primeru isti kot denimo pri izvršbi zaradi neplačanega računa. Kako vložite takšno izvršbo, lahko preberete v članku: Kako izterjati neplačan račun (preko izvršbe na podlagi verodostojne listine)?

 

Če kot delavec nimate plačilne liste, morate najprej na pristojno delovno in socialno sodišče vložiti tožbo zoper delodajalca. Tožbo morate vložiti v roku 5. let, saj v nasprotnem primeru Vaša terjatev zastara.

e-obrazeci:

 • Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine
 • Tožba delavca zoper delodajalca zaradi plačila neizplačane plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom
 • Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo regresa za letni dopust

 • Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova na sredstva na dolžnikovem računu

   

   

   

  Povežite se z nami...

   

   

  Koristne povezave v zvezi s člankom:


  Pravni dokumenti:

  Brezplačni pravni članki in priročniki:


  Zakonodaja:

   

  e-obrazeci za izdelavo tožb zoper delodajalca


 • Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

  Preko 500 različnih
dokumentov
  Preko 500 različnih dokumentov
  Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
  Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
  Podpora pri uporabi storitev
  Podpora pri uporabi storitev
  Popolna varnost vaših podatkov
  Popolna varnost vaših podatkov
  preko 20 let izkušenj
  preko 20 let izkušenj
  Preko 100.000 registriranih uporabnikov
  Preko 100.000 registriranih uporabnikov

   

  POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
  Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
  Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
  Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
  Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
  Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

  NOVI e-obrazci:

  Sklep o višini regresa
  Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
  Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
  Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
  Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

  STORITVE:


  AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


  ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


  PRIJAVA NA NOVICE:

  Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
  Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

  Brezplačna registracija

  Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

  © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
  Vse pravice pridržane.


  KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


  NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
  Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

  Secured by PayPal


  UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:  Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.