Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sobota, 13. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Odvzem vozniškega izpita
Kaj lahko storite, ko Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja (izpita)

Odvzem vozniškega izpita

V primeru hujšega prekrška, lahko voznik za posledico utrpi odvzem vozniškega dovoljenja (izpita).

Vendar pa zakon dovoljuje, da voznik, tudi v takšnem primeru, odvzem vozniškega dovoljenja prepreči.

V naslednjem članku bomo pogledali, kaj lahko storite v primeru, da Vam je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto, oz. kako lahko odvzem vozniškega dovoljenja preprečite.

 

Odvzem vozniškega dovoljenja

Vozniško dovoljenje, torej vozniški izpit se vozniku odvzame, kadar v dveh letih s storitvijo enega ali več prekrškov doseže, oz. preseže 18 kazenskih točk.

Za voznika začetnika ta meja znaša 7 kazenskih točk.

V pimeru, ko voznik stori takšen prekršek, da bo izgubil vozniško dovoljenje, prekrškovni organ predlaga sodišču začasen odvzem vozniška dovoljenja.

Če policist to ugotovi na kraju samem, vozniku takoj prepove nadaljnjo vožnjo in mu tudi odvzame vozniško dovoljenje.

Če se prekršek ugotovi s tehničnim sredstvom ali na drug način in voznik s kršitvijo ni seznanjen na kraju kršitve, o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja odloči sodišče s sklepom.

 

Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja

Sodišče mora o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja odločiti v 8 dneh od prejema zadeve.

Zoper sklep o odvzemu vozniškega dovoljenja lahko voznik v treh dneh od prejema sklepa vloži ugovor. Vendar je potrebno opozoriti, da ugovor ne zadrži izvršitve sklepa, torej začasnega odvzema vozniškega dovoljenja.

 

Vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Voznik lahko v primeru začasnega odvzema, na sodišču vloži predlog, s katerim predlaga, da se mu začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne, dokler o zadevi ni odločeno.

V tem primeru mora voznik predlogu priloženo zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih, sicer se predlog zavrže.

Ta zdravniški pregled je možno opraviti v večini zdravstvenih domov, kjer ponujajo tovrstne preglede, celoten seznam izvajalcev, pa Vam je na voljo tu: Seznam pooblaščenih izvajalcev kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov.

Za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja morate podati predlog za vrnitev, ki bo vrnitev opravičeval na podlagi zakonskih kriterijev.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

  Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Sodišče ugodi predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, če iz predloženega zdravniškega spričevala izhaja, da je oseba telesno in duševno zmožna za vožnjo motornih vozil, in če narava in pomen očitane kršitve, osebnost obdolženca, njegovo prejšnje življenje in druge okoliščine kažejo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa.

 

Odlog odvzema vozniškega dovoljenja

Če sodišče izda sklep o prenehanju vozniškega dovoljenja, lahko voznik na sodišču vloži predlog, s katerim sodišču predlaga, da se odvzem vozniškega dovoljenja odloži.

Predlog mora vložiti v 15. dneh od pravnomočnosti (sklep postane pravnomočen v 8. dneh po vročitvi) oz. od v 23. dneh od dneva vročitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Tudi predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja mora za uspešno odobritev vsebovati določene kriterije, na podlagi katerih sodišče lahko oceni utemeljenost ne-odvzema vozniške.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

  Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Voznik v primeru odloga v času preizkusne dobe, ki jo določi sodišče (od 6 do 24 mesecev), ne sme storiti hujšega prekrška in mora izpolniti obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi zakona o voznikih (udeležba v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali udeležba v ustreznem rehabilitacijskem programu).

Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila.
Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.

Tudi v tem primeru je potrebno priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu (če ni bilo priloženo že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja).

Če sodišče ugotovi, da storilec v preizkusni dobi ni storil hujšega prekrška in da je izpolnil določene obveznosti, s sklepom odloči, da se vozniško dovoljenje vozniku ne odvzame.

 

V kolikor imate težave s prikazom obrazca za naročilo, kliknite tu: Odvzem vozniškega dovoljenja.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v povezavi s člankom:

Pravni dokumenti:

 

Brezplačni članki:

Kazniva dejanja in prekrški


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.