Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 25. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Razpad zunajzakonske zveze
Kako se deli premoženje, uredi preživljanje otrok,...

Razpad zunajzakonske zveze

Zunajzakonska skupnost dveh partnerjev je vse bolj pogost pojav v naši družbi. Pari se namreč vse bolj pogosto odločajo da svojega skupnega življenja ne obeležijo s poroko.

Zunajzakonska zveza je izenačena z zakonsko zvezo. Tako s stališča delitve skupnega premoženja, kot tudi preživljanja otrok.

V naslednjem članku si bomo pogledali kdaj sploh govorimo o zunajzakonski zvezi, kakšen je postopek razveze zunajzakonske zveze in kako se ob razvezi zunajzakonske zveze deli premoženje in preživljanje skupnih otrok.

 

Kdaj govorimo o zunajzakonski zvezi?

Zunajzakonska skupnost oz. zunajzakonska zveza je dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske kot tudi dveh istospolno usmerjenih oseb, ki nista sklenila zakonske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna.

Taka skupnost ima v razmerju med njima enake pravne posledice, kakor če bi sklenila zakonsko zvezo; na drugih pravnih področjih pa ima taka skupnost pravne posledice, če zakon tako določa.

Za njen obstoj skupno bivališče, čeprav je to običajno, ni pogoje. Niti ni pogoj denimo skupni otrok.

 

Kako se zunajzakonska zveza dokazuje?

Obstoj ali neobstoj zunajzakonske skupnosti se lahko dokazuje z različnimi dejstvi.

Zelo pomembno dejstvo, ki kaže na obstoj zveze, je skupno prebivališče. A to mora biti dejansko, ne le formalno (le prijavljeno, oseba pa dejansko živi nekje drugje). Seveda ne škoduje, če je tudi formalno, a sama formalna prijava ne pomeni še nič v smislu nastanka zunajzakonske skupnosti.

 

Kako poteka razveza zunajzakonske skupnosti?

Uradnega postopka za razvezo zunajzakonske skupnosti ni. Ker zunajzakonska zveza ni registrirana, tudi ni potrebno registrirati njenega razpada.

V tem primeru se zunajzakonska partnerja preprosto razideta.

 

Kaj spada v skupno premoženje zunajzakonskih partnerjev?

Isto kot pri zakonski zvezi, se tudi v zunajzakonski skupnosti vse premoženje, ki ga partnerja ustvarita z delom, v času trajanja zunajzakonske skupnosti, šteje v skupno premoženje.

Tu gre za premoženje, ki ga partnerja ustvarita z delom. Sem tako ne spada premoženje, ki ga partnerja dobita neodplačno, denimo kot darilo ali dediščino.

Več o tem:

 

Kako se deli skupno premoženje ob razpadu zunajzakonske skupnosti?

Ob razpadu se to premoženje deli na pol, razen če kateri izmed partnerjev dokaže, da je bil njegov prispevek neproporcionalno večji.

Zunajzakonska partnerja se lahko dogovorita o razdelitvi skupnega premoženja že med samo zunajzakonsko zvezo, prav tako pa lahko skleneta pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. S pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij katero se zakonca dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. V njej lahko sporazumno uredita tudi druga premoženjska razmerja za čas trajanja zakonske zveze kakor tudi za primer razveze.

V primeru, da se partnerja za časa trajanja zunajzakonske skupnosti glede delitve skupnega premoženja med sabo ne moreta dogovoriti, lahko partner ki smatra da je oškodovan, na pristojno okrožno sodišče vloži predlog za razdelitev le tega.

Če se tudi takrat partnerja ne dogovorita, lahko ta partner vloži tudi tožbo na ugotovitev obstoja in obsega skupnega premoženja, ki je nato podlaga za delitev le-tega.

 

Kako je s preživljanjem otrok?

Tako kot zakonska partnerja, sta tudi zunajzakonska partnerja po razpadu njune zveze, dolžna skrbeti za svoje mladoletne otroke.

Pri določitvi dogovora o preživljanju skupnih otrok, lahko partnerjema pomaga pristojni Center za socialno delo (CSD).

Ko partnerja dosežeta dogovor, na pristojnem sodišču vložita Predlog za izdajo sklepa o preživnini in preživljanju skupnih otrok. Sodišče nato izda sklep, ki je tudi podlaga za plačevanje preživnine.

e-obrazec Predlog za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze.

  Predlog za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze
Predlog za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze

 

Posvetovali razgovor na CSD

Pred vložitvijo predloga morata partnerja oddati predlog za posvetovalni razgovor na CSD.

Posvetovalni razgovor na CSD ni obvezen če:

  1. je eden od staršev nerazsoden;
  2. eden od staršev živi v tujini, je pogrešan ali neznanega prebivališča.

Namen predhodnega svetovanja je starša opozoriti na varstvo koristi otoka pri urejanju razmerij z otrokom, na dober vpliv sporazumnega urejanja teh razmerij in jih v tej zvezi seznaniti tudi z namenom postopka mediacije.

Predhodnega svetovanja se udeležita starša osebno brez pooblaščencev.

Center za socialno delo v 14 dneh po prejemu predloga za predhodno svetovanje stranke povabi na predhodno svetovanje, ki se opravi najpozneje v 60 dneh po prejemu predloga za predhodno svetovanje.

 

Kako je v primeru, da ni dogovora med partnerjema?

V primeru, da se partnerja ne moreta sporazumeti, lahko partner, ki zahteva preživnino, le-to zahteva s tožbo.

e-obrazec Tožba za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze.

Sklep ali sodba, s katero se določi obveznost preživljanja, pa je izvršljiv pravni naslov, na podlagi katerega lahko partner, ki preživnino prejema, vloži Predlog za izvršbo zaradi izterjave preživnine, v primeru da drugi partner, le-te ne plačuje.

  Tožba za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze
Tožba za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze
Več o tem:

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

Brezplačni pravni e-Priročnik: Kako do razveze zakonske zveze


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.