Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
ponedeljek, 15. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Vračilo socialne pomoči
Kdaj je potrebno vrniti socialno pomoč?

Vračilo socialne pomoči

V preteklosti je precej prahu dvigoval 128. člen Zakona o dedovanju (ZD), na podlagi katerega so morali dediči vračati socialno pomoč, ki jo je za časa življenja prejel zapustnik.

Novi Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) je to vračanje precej omilil in tako ta obveza ne velja več za vsakega dediča.

Tako dedičem ni več potrebno vračati selotne socialne pomoči, ki jo je prejel zapustnik. V primeru, da je socialno pomoč prejemal manj kot eno leto, pa so vračila oproščeni v celoti.

V naslednjem članku bomo pogledali, kdaj je potrebno vrniti socialno pomoč, kdaj je ni potrebno in v katerih primerih in v kakšnem deležu morajo prejeto socialno pomoč vrniti dediči.

 

Vračilo neupravičeno prejete socialne pomoči

Vračilo neupravičeno prejete socialne pomoči ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

O načinu in o času vračila neupravičeno prejete socialne pomočo odloči pristojni Center za socialno delo, prejemnik pa jo je dolžan vrniti v 60 dneh od izvršljivosti odločbe.

Ne glede na ta rok lahko CSD in prejemnik skleneta dogovor o načinu in času vračila, pri čemer se upoštevata prihodek, ter socialni in gmotni položaj prejemnika.

Dogovorita se lahko tudi za odlog ali obročno plačilo, največ za tri leta.

Socialno pomoč je potrebno vračati, če je ugotovljeno, da denimo prejemnik zamolčal podatek, navedel lažen podatek, bodisi ni sporočil sprememb, v osmih dneh od dne, ko je sprememba nastala ali je zanjo izvedel.

Omeniti je potrebno tudi, da CSD tudi sam spremlja, ali so nastale spremebe, ki bi vplivale na upravičenost do socialne pomoči.

Poleg tega lahko še v treh letih po prenehanju pravice, po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti kadar ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo, ker oseba do pravice iz javnih sredstev ni bila upravičena ali je bila upravičena v nižjem znesku ali za krajše obdobje, ker je podatke prikazovala lažno, jih je zamolčala, jih ni sporočila pravočasno, ali je sporočila neresnične podatke.

Pri trajni socialni pomoči pa lahko ta postopek CSD prične kadarkoli po izdani odločbi.

Če CSD ugotovi neupravičeno prejemanje socialne pomoči, hkrati po uradni dolžnosti preveri tudi upravičenost do vseh drugih prejemkov iz javnih sredstev.

Prav tako prejemnik ne more uveljavljati pravice do socialne pomoči še tri mesece od dokončnosti odločbe CSD-ja, s katero mu je bila odpravljena odločba o priznanju pravice.

 

Vračilo socialne pomoči in varstvenega dodatka s strani dedičev ob dedovanju

Če je umrli imel premoženje, lahko država ali občina, ki je umrlemu plačevala socialno pomoč oz. varstveni dodatek, zahteva zmanjšanje dedne mase za višino te pomoči. Tu se smatra, da je prejeta pomoč pomagala ohraniti vrednost premoženja umrlega (dedne mase) in je zato država oz. občina upravičena do dela dediščine.

To pomeni, da se celotna dedna masa zmanjša za vsoto prejete pomoči, oz. del prejete socialne pomoči, kot to določa Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Ostanek dediščine pa se razdeli med dediče. Dediči lahko dedujejo tudi celotno premoženje, če prejeto pomoč vrnejo sami.

V posameznih primerih, ko bi takšno vračilo materialno ogrozilo dediče, lahko le-ti od pristojnega CSD-ja zahtevajo oprostitev tega vračila.

Obveza vračila varstvenega dodatka oz. socialne pomoči NE VELJA za dediče tistih upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki jim je bila pomoč dodeljena in niso imeli imeli v lasti stanovanja ali stanovanjske hiše (v katerem oz.a kateri so dejansko bivali in so imeli prijavljeno stalno prebivališče), katerega oz. katere vrednost bi presegala 120.000 EUR.

 

Omejitev vračila socialne pomoči

V primeru, da je dedič zavezan k vračilu, je na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih, vračilo omejeno le na 2/3 prejete pomoči (varstvenega dodatka, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika).

Dedičem ni potrebno vračati izredne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in pomoči pri kritju stroškov pogreba.

 

Prejemnik lahko sam vrne sredstva že za časa svojega življenja

Če se želi prejemnik socialne pomoči izogniti vračanju socialne pomoči s strani dedičev, jo lahko vrne že sam (če seveda to želi storiti). Če denimo najde službo, podeduje premoženje, itd.

To stori tako, da na pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naslovi zahtevo za vračilo teh sredstev.

e-obrazec e-obrazec: Predlog prejemnika socialne pomoči za vračilo sredstev prejetih po predpisih o socialni varnosti

V tem primeru bo ministrstvo sporočilo točen znesek, ki ga je potrebno vrniti, ter navodila kako to storiti. Po opravljenem vračilu, prejemnik dobi tudi potrdilo, da so sredstva vrnjena.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Članki:

Dokumenti:

Zakonodaja:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.