Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 19. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Socialna pomoč
Ukinjena vračila socialne pomoči in zaznambe na nepremičninah

Socialna pomoč

Veljati so začele spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ZSVarPre-E ki pomembno vplivajo na večino prejemnikov socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Spremembe so namreč odpravile zaznambo na nepremičninah prejemnikov, prav tako pa so odpravile dolžnost dedičev, ki so morali vračati socialno pomoč, ki jo je za časa življenja prejemal zapustnik.

Vendar pozor. Spremembe veljajo za vse.

V naslednjem članku bomo preverili, kakšne so zadnje spremembe na področju vračanja socialne pomoči.

 

Ukinitev zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini

Ukinile so se zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini, ki je v lasti upravičenca do varstvenega dodatka oz. denarne socialne pomoči.

Vendar to velja le za nepremičnine do vrednosti 120.000 EUR, v katerih upravičenci prebivajo ter imajo prijavljeno stalno prebivališče.

V kolikor ima upravičenec v lasti nepremičnino, vredno več kot 120.000 EUR, je do socialne pomoči oz. varstvenega dodatka upravičen le, če CSD presodi, da si preživetja z nepremičnino začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati in v zadnjih 24 mesecih denarne socialne pomoči ni prejel ali jo je prejel največ osmnajstkrat.

V kolikor je v zadnjih 24 mesecih denarno socialno pomoč prejel več kot osemnajstkrat je potrebno soglasje za vpis prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini.

 

Že vpisane zaznambe

Zaznambe o prepovedi odtujitve in obremenitve, ki so že vpisane v zemljiški knjigi so se izbrisale po uradni dolžnosti.

To velja za zaznambe:

  • ki so bile vpisane v informatizirano glavno knjigo po 1. januarju 2012,
  • so vpisane v korist Republike Slovenije in
  • je vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine temeljil na odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

 

Omejitev dedovanja oz. vračilo socialne pomoči s strani dedičev

Spremembe so tudi za dediče oseb, ki prejemajo sociano pomoč in varstveni dodatek po uveljavitvi sprememb.

Dedovanje zapustnikovega premoženja, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika.

Še vedno velja, da dedičem ni potrebno vračati enkratne izredne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in pomoči pri kritju stroškov pogreba.

Obveza vračila varstvenega dodatka in redne socialne pomoči NE VELJA za dediče tistih upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki jim je bila pomoč dodeljena in niso imeli imeli v lasti stanovanja ali stanovanjske hiše (v katerem oz. v kateri so dejansko bivali in so imeli prijavljeno stalno prebivališče), katerega oz. katere vrednost bi presegala 120.000 EUR.

Te spremembe pa veljajo le za upravičence s stanovanjem (hišo), v katerem živijo, v vrednosti do 120.000 EUR, ki pomoč prejmejo po uvedbi sprememb. Vračilo sredstev (omejitev dedovanja) za že dodeljeno oziroma prejeto denarno socialno pomoč in varstveni dodatek se ohranja.

V zapuščinskih postopkih, ki do začetka uporabe teh sprememb, še niso bili zaključeni, se spremembe ne uporabljajo. Omejitev dedovanja premoženja osebe se v teh primerih, izvede skladno z omejitvami, ki so se uporabljali do začetka uporabe spremenjenega zakona.

 

Kdaj spremembe veljajo?

Spremembe zakona veljajo od 31.12.2016, uporabljajo pa se od 1.1.2017.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Članki:

Dokumenti:

Zakonodaja:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.