Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sobota, 13. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Olajšava za vzdrževane družinske člane
Rok za vlogo za vzdrževane družinske člane je 5.2.2024

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

Tudi letos morate vsi, ki niste vzdrževanih družinskih članov uveljavljali pri svoji dohodnini čez leto, oddati vlogo za upoštevanje vzdrževanih družinskih članov.

Kdo odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih članov, do kdaj je potrebno oddati vlogo in kako ter kam, si lahko preberete v nadaljevanju.

 

Kdo lahko odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov?

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane vložite
 • zavezanci za dohodnino, ki med letom niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
 • zavezanci, ki ste olajšavo med letom uveljavljali, ampak želite te podatke spremeniti.

 

Do kdaj je potrebno oddati vlogo?

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je potrebno oddati do 5.2.2024. V primeru oddaje vloge preko eDavkov je rok za oddajo vloge 20.2.2024.

Tega roka ne smete zamuditi, saj drugače ta olajšava pri sestavi informativnega izračuna za leto 2022 ne bo upoštevana.

Če ta rok zamudite, morate počakati na informativni izračun dohodnine, ter nato zoper ta izračun podati ugovor (Ugovor zoper informativni izračun dohodnine).

 

Kje dobiti vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?

Vlogo za vzdrževane družinske člane dobite tu: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.

Vlogo lahko oddate tudi preko sistema eDavki, ali mobilne aplikacije.

 

Kam je potrebno oddati vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?

Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni finančni urad oziroma izpostavo (kjer ste vpisani v davčni register).

Seznam finančnih uradov (kliknite tu).

Zaradi določil Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah papirnatih vlog ni mogoče vložiti v vložišču finančnega urada in pri tem dobiti potrdila o oddaji, zato lahko fizično vlogo oddate le po pošti ali v predalnik pred vhodom v prostore finančnih uradov.

Vlogo lahko oddate tudi prek sistema eDavki, ali mobilne aplikacije.

Kot omenjeno, je primeru oddaje vloge preko eDavkov rok za oddajo vloge 20.2.2024.

Za oddajo vloge preko eDavkov ni potrebno imeti digitalnega potrdila.

 

Za katere družinske člane lahko uveljavljate posebno olajšavo?

Za vzdrževanega družinskega člana se šteje:


Lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Vnuk, če imate pravico do posebne olajšave od enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če skrbite zanj na podlagi sodbe sodišča, ter druga oseba, če skrbite zanj na podlagi sodbe sodišča.


Zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana , in razvezani zakonec, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačujete zanj.

Isto velja tudi za zunajzakonskega partnerja, s katerim živite najmanj eno leto v življenjski skupnosti.


Razvezani zakonec, če je zavezanec zanj po razvezi dolžan plačevati preživnino.


Starši oziroma posvojitelji, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, in imajo po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče kot zavezanec ali so v institucionalnem varstvu v socialno varstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev ali imajo zavezanec in starši oziroma posvojitelji sklenjen sporazum o preživnini v obliki izvršljivega notarskega zapisa v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, ter pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.


Član gospodinjstva, ki sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (če je le-ta pretežni del Vašega dohodka), če ta nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva.


Bolj podroben opis, kdo je lahko vzdrževani družinski član najdete tu: FURS.

 

Kdo se šteje kot vzdrževani otrok?


1. Vsak otrok do dopolnjenega 18. leta starosti.


2. Otrok do 26. leta starosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
 • ni zaposlen,
 • ne opravlja dejavnosti, in
 • nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana . Štejejo vsi dohodki, razen družinske pokojnine, štipendije, dohodka prek študentskega servisa (s študentsko napotnico) in dohodka, oproščenega plačila dohodnine po 22. in 29. členu Zakona o dohodnini.

3. Otrok nad 26. letom starosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji
 • ni zaposlen,
 • ne opravlja dejavnosti, in
 • nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana . Štejejo vsi dohodki, razen družinske pokojnine, štipendije, dohodka prek študentskega servisa (s študentsko napotnico) in dohodka, oproščenega plačila dohodnine po 22. in 29. členu Zakona o dohodnini,
 • na študij se je vpisal do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij.

4. Otrok ne glede na starost, če se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in ima po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče kot starši oziroma posvojitelji ter nima lastnih sredstev za preživljanje oz. so ta manjša od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana .


5. Otrok, ne glede na starost, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov,ki

 • nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji.
 • se ne šola in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti nižji od višine posebne olajšave za vzdrževanega otroka in potrebuje posebno nego in varstvo.

Dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o vojnih veteranih, zakonu o vojnih invalidih, zakonu o socialnem vključevanju invalidov ter zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se ne štejejo za lastne dohodke otroka.


 

Kaj če je otrok prijavljen na drugem naslovu?

V primeru, da partnerja ne prebivata skupaj (nista prijavljena na istem naslovu), lahko starš uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževanega člana tudi za otroka, ki je sicer prijavljen na drugem naslovu kot on (denimo, če je otrok prijavljen pri materi).

 

Kako velja za otroka, ki se rodi sredi leta?

V primeru, da se otrok rodi v sredini leta (denimo novembra), lahko starš uveljavlja posebno olajšavo vključno z mesecem, ko se je otrok rodil. V tem primeru tako za meseca november in december.

 

Kaj če se partnerja ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo?

Posebna olajšava se za istega vzdrževanega družinskega člana prizna samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave, če zavezanec, ki uveljavlja olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, te olajšave zaradi prenizke osnove za dohodnino ne more izkoristiti v celoti.

Pri tem si lahko pomagata tudi s testnim izračunom dohodnine.

Če se partnerja ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu partnerju polovica olajšave.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Dokumenti:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.