e-obrazec 1264 - Zahteva za uveljavljanje odškodnine od države zaradi kaznivega dejanjainfo page
Pravne zadeve / Kazniva dejanja in prekrški24. oktober 2019 | Prijava |
Potrebujete pravni dokument?
Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah in tako prihranite čas, denar in živce!

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

051 / 204 821 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Zahteva za uveljavljanje odškodnine od države zaradi kaznivega dejanja

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis: To je zahteva, ki jo lahko uveljavljajo žrtve nasilnih naklepnih dejanj, če pa je bila posledica nasilnega naklepnega dejanja smrt žrtve, pa njeni svojci, do nadomestila pogrebnih stroškov pa je upravičena oseba, ki je te stroške plačala.

Pogoj za priznanje odškodnine je, da je bilo dejanje zaznano ali policiji naznanjeno kot kaznivo dejanje, ne glede na to, ali je storilec znan, in ne glede na to, ali je kazenski postopek uveden.

Odškodnina se prizna samo, če prosilec ni upravičen do povrnitve škode na podlagi drugih pravnih naslovov (npr. zdravstveno, pokojninsko, invalidsko zavarovanje), pri odločanju o višini odškodnine pa se upoštevajo tudi okoliščine na strani upravičenega prosilca.

Prosilci lahko uveljavljajo odškodnino samo za dejanja, storjena od 1.7.2005 dalje. Pisna zahteva se vloži pri Ministrstvu za pravosodje osebno ali pošlje po pošti, najpozneje v šestih mesecih od dneva storitve dejanja.


Podatki o prosilcu so podatki osebe, ki uveljavlja odškodnino. To je lahko žrtev sama in v tem primeru vnese svoje podatke. Če je žrtev umrla, lahko odškodnino uveljavlja njen svojec, ki je v tem primeru prosilec in vpiše svoje podatke (ne podatkov žrtve).

Izberite status prosilca.
Žrtev je oseba, ki je zaradi nasilnega naklepnega dejanja utrpela škodo (telesne bolečine, okvara zdravja, duševne bolečine, stroški zdravljenja, škoda za uničene stvari, stroški zaradi uveljavljanja odškodnine).

Svojci so osebe, ki jih je umrla žrtev kaznivega dejanja preživljala, in osebe, ki so imele po zakonu pravico zahtevati od njega preživljanje.

Pod "drugo osebo" spadajo osebe, ki niso niti žrtev niti njeni svojci, so pa plačali stroške pogreba in imajo zato pravico do povračila teh stroškov.
Žrtev
Svojec
Druga oseba

 
 
Vnesite ime in priimek prosilca.

 
 
Vnesite datum rojstva prosilca.

 
 
Vnesite kraj rojstva prosilca.
Primer: Ljubljana

 
 
Vnesite EMŠO oziroma drug identifikacijski znak prosilca.
Če je prosilec državljan Republike Slovenije, vnese enotno matično številko občana (EMŠO), če prosilec ni državljan Republike Slovenije, pa vnese drug identifikacijski znak.

 
 
Vnesite državljanstvo prosilca.
Primer: slovensko

 
 
Vnesite naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča prosilca.
Vnesite ulico oziroma kraj, hišno številko, poštno številko in naziv pošte prebivališča.

Primer: Župančičeva ulica 5, 1000 Ljubljana

 
 
Vnesite naslov zaposlitve in delovno mesto prosilca.
Primer: Štihova ulica 15, Ljubljana, trgovec
Če prosilec nima zaposlitve, vpišite samo "brezposeln".

 
 
Vnesite datum vložitve zahteve.

 
 

e-obrazec 1264 - Zahteva za uveljavljanje odškodnine od države zaradi kaznivega dejanja e-obrazec 1264 - Zahteva za uveljavljanje odškodnine od države zaradi kaznivega dejanja e-obrazec 1264 - Zahteva za uveljavljanje odškodnine od države zaradi kaznivega dejanja

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 15 let izkušenj
Preko 15 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Najemna pogodba za študentsko stanovanje
Odpoved najemne pogodbe s strani najemodajalca, brez krivdnih razlogov
Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za stanovanje
Tožba za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze
Izjava o pripoznavi dolga

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2019.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: