e-obrazec 1139 - Prijava terjatev v postopku prisilne poravnaveinfo page
Gospodarstvo / Stečaj in prisilna poravnavapetek, 19. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: Obrazec je namenjen upniku, katerega dolžnik se je znašel v prisilni poravnavi.

Upniki takšnega dolžnika se v oklicu o začetku postopka prisilne poravnave, ki je objavljen na spletnih straneh AJPES, pozovejo, da z obrazloženo vlogo in dokazili v roku enega meseca po objavi oklica prijavijo svoje terjatve. S pravočasno prijavo terjatve si upnik zagotovi glasovalno pravico. Upnik, ki zamudi s prijavo ali ki terjatve sploh ne prijavi, ne more glasovati o predlagani prisilni poravnavi, ohrani pa svojo terjatev, ki jo ima do dolžnika. Če je prisilna poravnava izglasovana, veljajo njeni pogoji tudi za takšno terjatev.

Od 1.1.2011, upniku pri prijavi svojih terjatev, ni več potrebno plačati sodne takse.

Upnikova dolžnost je spremljati poslovanje svojega dolžnika, kar pomeni tudi spremljati objave postopkov prisilnih poravnav na spletnih straneh AJPES, če sumi, da ima dolžnik finančne težave.

Podatki o postopku prisilne poravnave (pristojno sodišče, opravilna št., stečajni upravitelj,...) so navedeni v oklicu o začetku postopka.

Uporabnikom, ki boste za izdelavo prijave terjatev uporabili naš e-obrazec, pridobimo oklic o začetku postopka brezplačno.
Za pridobitev oklica o začetku postopka pokličite: 051 / 204 - 821.

Izberite okrožno sodišče, ki vodi postopek prisilne poravnave.

 
 
Vpišite opravilno številko zadeve, pod katero sodišče vodi prisilno poravnavo.

 
 
Vpišite kraj pisanja te prijave.

 
 
Vpišite datum pisanja te prijave.

 
 
Vpišite ime in priimek oziroma naziv upnika.
Upnik je tisti, ki s to prijavo prijavlja eno ali več terjatev.

 
 
Vpišite naslov prebivališča oziroma sedeža upnika. Če je upnik pravna oseba, navedite tudi upnikovo matično številko.
Naslov mora vsebovati ulico oziroma kraj, hišno številko, poštno številko in naziv pošte. Če je upnik pravna oseba, navedite tudi upnikovo matično številko, kot je prikazano spodaj.

npr. "Prva ulica 12, 1000 Ljubljana, MŠ: 12345678".


 
 
Vpišite ime in priimek upnikovega zastopnika, če upnik ima zastopnika. Če upnik nima zastopnika, pustite to polje prazno. Če ima upnik tako zakonitega zastopnika kot pooblaščenca, vpišite samo ime in priimek ter naslov pooblaščenca.
Zastopnik je lahko zakoniti zastopnik (pri fizičnih osebah praviloma eden od staršev ali skrbnik, pri pravnih osebah direktor, poslovodja, član uprave itd.) ali pooblaščenec (predvsem odvetniki).

 
 
Vpišite celotno firmo dolžnika, do katerega ima upnik eno ali več terjatev.
Npr. "Podjetje d.o.o., družba za trgovino in inženiring, Ljubljana"

 
 
Vpišite naslov dolžnikovega sedeža.

 
 
Vpišite ime in priimek upravitelja prisilne poravnave.
Npr. "Janez Novak".

 
 
Vpišite znesek, ki predstavlja vsoto vseh terjatev, vključno z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ki jih imate do dolžnika in jih prijavljate s to prijavo.
Vpišite samo znesek, brez oznake za valuto (EUR).

Upoštevate terjatve, morebitne obresti od zapadlosti terjatve pa do začetka oklica prisilne poravnave, ter morebitne stroške, ki ste jih imeli z izterjavo pred začetkom prisilne poravnave.

 
 
Vpišite datum izdaje sklepa o začetku postopka prisilne poravnave, ki ga je izdalo sodišče.
Sklep o začetku postopka prisilne poravnave sprejme poravnalni senat pristojnega okrožnega sodišča. Datum izdaje tega sklepa najdete v oklicu o začetku postopka prisilne poravnave, ki se objavi na spletnih straneh AJPES.

 
 
Vpišite vse terjatve, ki jih imate do dolžnika, ter za vsako terjatev navedite podlago za njen nastanek oziroma listino, s katero dokazujete obstoj terjatve, ter datum nastanka posamezne terjatve.
Vsako terjatev vpišite v svojo vrstico. Podlaga oziroma dokazi za terjatev bodo v večini primerov računi, ki ste jih izdali dolžniku, ni pa to nujno. Tako je lahko podlaga npr. tudi zahtevek iz naslova jamčevanja za stvarne in pravne napake na stvari, ki ste jo kupili od dolžnika, odškodninski zahtevki do dolžnika in podobno.

Primer odgovora na to vprašanje:
- račun št. 1234/2009 z dne 12.3.2009 v višini 123,24 EUR,
- račun št. 2345-1/2009 z dne 20.3.2009 v višini 500,67 EUR,
- račun št. 2346/2009 z dne 6.5.2009 v višini 2.000,00 EUR,
- račun št. 2349/2009 z dne 11.6.2009 v višini 12.229,30 EUR.

 
 
Ali upnik uveljavlja (prijavlja) tudi stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem terjatev zoper dolžnika v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postopka prisilne poravnave?

OPOZORILO: Če upnik ne prijavi teh stroškov, se ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč velja, in nasproten dokaz ni dovoljen, da upnik v postopku prisilne poravnave ne uveljavlja teh stroškov.
Sem NE spadajo stroški, ki jih imate s prijavo terjatev v postopku prisilne poravnave.

 
 
Ali od katere od terjatev, ki ste jih navedli pri prejšnjem odgovoru, tečejo zamudne obresti?
Tu upoštevate zamudne obresti od zapadlosti terjatve, pa do dneva oklica prisilne poravnave.

 
 

e-obrazec 1139 - Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave e-obrazec 1139 - Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave e-obrazec 1139 - Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.