e-obrazec 1459 - Prijava navadnih terjatev v osebnem stečajuinfo page
Gospodarstvo / Stečaj in prisilna poravnavapetek, 19. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Prijava navadnih terjatev v osebnem stečaju

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: S spodnjim obrazcem upnik poda prijavo svojih navadnih terjatev v stečajnem postopku fizične osebe (tudi s.p.-ja).

Terjatev mora upnik prijaviti stečajnemu senatu v roku treh mesecev od objave oklica o začetku stečajnega postopka na spletnih straneh AJPES. Skrajni rok za prijavo terjatev, je do končne razdelitve. V tem primeru se terjatev upnika ne upošteva pri prejšnjih razdelitvah. Prijava ni potrebna za prednostne terjatve iz 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP in ta terjatev velja za pravočasno prijavljeno z dnem, ko nastane.

Od 1.1.2011, upniku pri prijavi svojih terjatev, ni več potrebno plačati sodne takse.

Upnik je tisti, ki mora poslovanje svojega dolžnika spremljati, kar med drugim pomeni, da mora spremljati objave stečajev, če se pojavi sum, da njegov dolžnik slabo posluje in se nahaja v slabem finančnem stanju.

OPOZORILO glede roka za prijavo terjatev: Upnik, proti kateremu je bila vložena tožba za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika, mora svojo terjatev, ki bo nastala, če bo tožbenemu zahtevku pravnomočno ugodeno, prijaviti v enem mesecu po dnevu, ko mu je bila vročena ta tožba.

Upnik mora svojo terjatev za povrnitev škode zaradi odpovedi najemne ali zakupne pogodbe ali zaradi odstopa od kakšne druge dvostranske pogodbe s strani stečajnega upravitelja prijaviti v enem mesecu po prejemu izjave stečajnega dolžnika o uresničitvi odpovedne ali odstopne pravice.

Podatki o stečajnem postopku (pristojno sodišče, opravilna št., stečajni upravitelj,...) so navedeni v oklicu o začetku postopka.

Uporabnikom, ki boste za izdelavo prijave terjatev uporabili naš e-obrazec, pridobimo oklic o začetku postopka brezplačno.
Za pridobitev oklica o začetku postopka pokličite: 051 / 204 - 821.

Izberite okrožno sodišče, ki vodi stečajni postopek.

 
 
Vpišite opravilno številko zadeve, pod katero sodišče vodi stečajni postopek.
Primer: St 19/2011

 
 
Vpišite kraj pisanja te prijave.
Primeri: Kranj, Celje, Postojna

 
 
Vpišite datum pisanja te prijave.
Primer: 2.3.2011

 
 
Vpišite ime in priimek oziroma naziv upnika.
Upnik je tisti, ki s to prijavo prijavlja eno ali več terjatev.

Primera: Upnik d.o.o., Jožica Vzorec

 
 
Vpišite naslov prebivališča oziroma sedeža upnika. Če je upnik pravna oseba, navedite tudi upnikovo matično številko.
Naslov mora vsebovati ulico oziroma kraj, hišno številko, poštno številko in naziv pošte. Če je upnik pravna oseba, navedite tudi upnikovo matično številko, kot je prikazano spodaj.

Primera za pravne osebe:
Prva ulica 12, 1000 Ljubljana, MŠ: 12345678

Primer za fizične osebe:
Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite ime in priimek upnikovega zastopnika, če upnik ima zastopnika. Če upnik nima zastopnika, pustite to polje prazno. Če ima upnik tako zakonitega zastopnika kot pooblaščenca, vpišite samo ime in priimek ter naslov pooblaščenca.
Zastopnik je lahko zakoniti zastopnik (pri fizičnih osebah praviloma eden od staršev ali skrbnik, pri pravnih osebah direktor, poslovodja, član uprave itd.) ali pooblaščenec (predvsem odvetniki).

Primer: Jože novak, direktor

 
 
Vpišite ime in priimek dolžnika, do katerega ima upnik eno ali več terjatev.
Primer: Podjetje d.o.o., družba za trgovino in inženiring, Ljubljana

 
 
Vpišite naslov dolžnika.
Primer: Dolžniška ulica 2, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite ime in priimek stečajnega upravitelja.
Primer: Janez Novak

 
 
Vpišite znesek, ki predstavlja vsoto vseh terjatev, vključno z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ki jih imate do dolžnika ter stroški, ki ste jih imeli z izterjavo teh terjatev, ter jih prijavljate s to prijavo.

Morebitne zamudne obresti, ki so se natekle od dneva zapadlosti terjatve do dneva začetka stečajnega postopka, ter stroške, ki ste jih imeli z uveljavljanjem terjatev (štejejo se samo stroški, ki so nastali pred objavo zečetka stečaja dolžnika), morate prišteti glavnici in v polje vpisati vsoto.
Vpišite samo znesek, brez oznake za valuto (EUR).

Primer: 5000


 
 
Vpišite datum izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka, ki ga je izdalo sodišče.
Sklep o začetku stečajnega postopka sprejme stečajni senat pristojnega okrožnega sodišča. Datum izdaje tega sklepa najdete v oklicu o začetku stečajnega postopka, ki se objavi na spletni strani AJPES.

Primer: 1.1.2011

 
 
Vpišite vse terjatve, ki jih imate do dolžnika, ter za vsako terjatev navedite podlago za njen nastanek oziroma listino, s katero dokazujete obstoj terjatve, ter datum nastanka posamezne terjatve.
Vsako terjatev vpišite v svojo vrstico. Podlaga oziroma dokazi za terjatev bodo v večini primerov računi, ki ste jih izdali dolžniku, ni pa to nujno. Tako je lahko podlaga npr. tudi zahtevek iz naslova jamčevanja za stvarne in pravne napake na stvari, ki ste jo kupili od dolžnika, odškodninski zahtevki do dolžnika, pravnomočne sodbe in podobno.

Primer odgovora na to vprašanje:
- račun št. 1234/2008 z dne 12.3.2008 v višini 123,24 EUR,
- račun št. 2345-1/2008 z dne 20.3.2008 v višini 500,67 EUR,
- račun št. 2346/2008 z dne 6.5.2008 v višini 2.000,00 EUR,
- račun št. 2349/2008 z dne 11.6.2008 v višini 12.229,30 EUR.

 
 
Ali poleg glavnice v stečajno maso prijavljate tudi zamudne obresti od dneva zapadlosti terjatev, pa do dneva objave začetka stečajnega postopka?

 
 
Ali poleg glavnice prijavljate tudi stroške, ki so Vam nastali z uveljavljanjem terjatev zoper dolžnika v sodnem ali drugem postopku pred začetkom stečajnega postopka?
Gre predvsem za stroške izvršilnih in pravdnih postopkov. Sem NE spadajo stroški, ki jih imate s prijavo terjatev v postopku prisilne poravnave.

 
 

e-obrazec 1459 - Prijava navadnih terjatev v osebnem stečaju e-obrazec 1459 - Prijava navadnih terjatev v osebnem stečaju e-obrazec 1459 - Prijava navadnih terjatev v osebnem stečaju

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.