Vloga za uveljavitev pravic iz javnih sredstev

Ta vloga se uporablja za uveljavljanje naslednjih pravic:
- otroški dodatek,
- denarna socialna pomoč,
- varstveni dodatek in
- državna štipendija ter
- znižano plačilo vrtca,
- dodatna subvencija malice za učence in dijake,
- subvencija kosila za učence,
- subvencija prevozov za dijake in študente,
- subvencija najemnine,
- pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in
- pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vlogo natisnete in izpolnite po priloženih navodilih.

Podpisano vlogo dostavite na pristojni CSD.
Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page