e-obrazec 1667 - Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečajainfo page
Gospodarstvo / Stečaj in prisilna poravnava / Osebni stečajsobota, 13. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: S tem obrazcem dolžnik predlaga odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja, ki že poteka. V kolikor predlog za osebni stečaj še ni podan, ga lahko vključno s predlogom za odpust obveznosti podate na tem obrazcu: Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti.
Prav tako odpust obveznosti ni dovoljen:
  1. če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano,
  2. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek v znesku najmanj 4.000 evrov,
  3. če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene in od pravnomočnosti sklepa o odpustu teh obveznosti še ni preteklo deset let,
  4. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo ali če lahko glede na njegov premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.


Dokument je usklajen z najnovejšimi spremembani Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanjuDokument je usklajen z najnovejšimi spremembami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
Podatke o stečajnem postopku najdete v sklepu o začetku osebnega stečaja, ki ste ga prejeli s strani sodišča.

Pri katerem sodišču poteka postopek osebnega stečaja zoper vas?

 
 
Vpišite pod katero operativno števlko se vodi Vaš postopek osebnega stečaja:
npr.: St 12/2013

 
 
Vpišite svoje ime in priimek:
npr.: Janez Podlogar

 
 
Vpišite naslov vašega stalnega prebivališča:
npr.: Dolžniška ulica 1, 2000 Maribor

 
 
Vpišite svoj rojstni datum:
npr. 12. 3. 1956

 
 
Vpišite vaš EMŠO:
npr. 1206956500344

 
 
Vpišite svojo davčno številko:
npr.: 2375305

 
 
Kratko pojasnite zakaj ste insolventni:
Opišite zakaj ste zapadli v trenutno situacijo plačilne nesposobnosti in zakaj ne morete poravnati svojih dolgov. Pišite v celih stavkih.

 
 
Navedite morebitne slabosti v vašem zdravstvenem stanju:
V kolikor ni posebnosti glede vašega zdravstvenega stanja, navedite: "Moje zdravstveno stanje je zadovoljivo.".

 
 
Kratko pojasnite svoje družinske razmere:
npr.:
Sem poročen in imam dva otroka. Sem edini s prihodki v svoji družini.
ali
Sem samski.

 
 
Izberite za kolikšno preiskusno obdobje (trajanje postopka stečaja) ocenjujete, da bi vam bi vam bilo pravično določiti:
Preizkusno obdobje ne sme biti krajše od dveh in ne daljše od petih let.

* Če dolžnik nima prihodkov in premoženja, ki bi bilo del stečajne mase, ter ni obetov, da bi jih tekom stečaja pridobil, se lahko na predlog stečajnega upravitelja določi tudi krajša doba od dveh let, a ne krajše od 6 mesecev.

 
 
Ali ste pri prejšnjem vprašanju izbrali, da predlagate preizkusno obdobje 6 mesecev? Če je temu tako, pri tem vprašanju izberite "DA".
* Preizkusno obdobje (trajanje stečaja) je lahko najmanj 2 in največ 5 let.
V primeru, da dolžnik nima prihodkov in premoženja, ki bi šlo v stečajno maso in nima obetov, da bi v času stečaja te prihodke ali premoženje pridobil, pa je preizkusno obdobje lahko tudi krajše - najmanj 6 mesecev.

 
 
Ali boste k predlogu priložili kakšna dokazila?
Glede dejstev o morebitnih zdravstvenih težavah ali dejstvih o družinskem življenju, morate priložiti dokazila.

 
 
Vpišite kraj in datum podpisa tega predloga:
npr.: Maribor, dne 12. 3. 2013

 
 

e-obrazec 1667 - Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja e-obrazec 1667 - Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja e-obrazec 1667 - Predlog za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.