e-obrazec 1519 - Prijava izločitvenih pravic v stečajnem postopkuinfo page
Gospodarstvo / Stečaj in prisilna poravnava / Prijave terjatevpetek, 19. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Prijava izločitvenih pravic v stečajnem postopku

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: Oseba, ki je bodisi lastnik, imetnik ali upravičenec iz naslova priposestvovanja stvari, ki se nahaja pri (pravni ali fizični) osebi, katera se je znašla v stečaju, si lahko tu izdela dokument, s kateruim uveljavlja svoje izločitvene pravice v stečajnem postopku.

Gre za t.i. ločitveno pravico, oseba, ki je nosilec te pravice pa je izločitveni upnik.

Prijava izločitvenih pravic, ki jo izdelate s tem obrazcem vsebuje tudi podredno zahtevo za plačilo denarnega zneska doseženega s prodajo premoženja. Četudi bi torej prijavo, ki jo izdelate s tem obrazcem, vložili prepozno (t.j. po preteku tromesečnega roka roka za prijavo terjatev v stečajnem postopku), boste upravičeni do izplačila.

Dokument je usklajen z najnovejšimi spremembani Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanjuDokument je usklajen z najnovejšimi spremembami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Izberite okrožno sodišče, ki vodi stečajni postopek.

 
 
Vpišite opravilno številko zadeve, pod katero sodišče vodi stečajni postopek.
Vpišite opravilno številko zadeve, pod katero sodišče vodi stečajni postopek.

Primer: St. 123/2011

 
 
Vpišite kraj pisanja te prijave.
Primeri: Kranj, Celje, Postojna

 
 
Vpišite datum pisanja te prijave.
Primer: 2.3.2011

 
 
Vpišite ime in priimek izločitvenega upnika, oziroma naziv, če je upnik pravna oseba.
Izločitveni upnik je tisti, ki s to prijavo prijavlja svojo izločitveno pravico na eni ali več stvareh, ki se nahajajo pri dolžniku.

Primera:
Tomaž Novak
Upnik d.o.o.

 
 
Vpišite naslov prebivališča izločitvenega upnika. Če je upnik pravna oseba (podjetje), navedite tudi njegovo matično številko.
Primera:
Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana
Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana, MŠ: 12345678

 
 
Vpišite celotno firmo dolžnika, proti kateremu uveljavljate izločitveno pravico.
Primer: Dolžnik d.o.o., družba za trgovino in inženiring, Ljubljana

 
 
Vpišite naslov dolžnikovega sedeža.
Primer: Dolžniška ulica 2, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite ime in priimek stečajnega upravitelja.
Primer: Janez Novak

 
 
Vpišite (kratko opišite) premoženje, ki je predmet izločitvene pravice (lahko navajate po alineah):
Npr.:

- Stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Dunajska 1, 100 Ljubljana, št. 1, v zemljiški knjigi vpisano pod...
- osebni avtomobil Reno Clio, letnik 2007, reg. št. LJ-8N-788
- televizijski sprejemnik Philips, model SRK 99
- motorno kolo znamke Suzuki, model CR, reg. št. LJ N9-75

 
 
Vpišite datum izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka, ki ga je izdalo sodišče.
Sklep o začetku stečajnega postopka sprejme stečajni senat pristojnega okrožnega sodišča. Datum izdaje tega sklepa najdete v oklicu o začetku stečajnega postopka, ki se objavi na spletni strani AJPES.

Primer: 1.1.2011

 
 
Opišite dejstva, na podlagi katerih premoženje pripada vam in navedite morebitne okoliščine, ki bi to dokazovale:
Npr.: Televizijski sprejemnik sem stečajnemu dolžniku posodil le za leto dni, ker se je njegov pokvaril. To lahko potrdita sosed in dolžnikova soproga. Ravno tako avtomobil, katerega izločitev zahtevam, čeprav je registriran na njegovo ime ni dolžnikova last, pač pa moja, kar je razvidno iz prodajne pogodbe z dne 2.12.2011 prepis vozila pa sva z dolžnikom nameravala opraviti ravno na dan začetka stečajnega postopka.

 
 
Po alineah navedite dokaze s katerimi izkazujete svojo izločitveno pravico ter jih nameravate priložili k tej prijavi:
Npr.:

- najemna pogodba z dne 12.12.2009
- posodbena pogodba z dne 13.3.2010
- overjena izjava soseda z dne 2.4.2011

 
 
Ali ste glede premoženja, katerega izločitev zahtevate, pred začetkom stečajnega postopka že začeli pravdni ali kak drug postopek?
da
ne

 
 

e-obrazec 1519 - Prijava izločitvenih pravic v stečajnem postopku e-obrazec 1519 - Prijava izločitvenih pravic v stečajnem postopku e-obrazec 1519 - Prijava izločitvenih pravic v stečajnem postopku

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.