e-obrazec 1710 - Vloga za prenehanje plačevanja preživnine za mladoletnega otrokainfo page
Pravne zadeve / Družina in dedovanjepetek, 19. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Vloga za prenehanje plačevanja preživnine za mladoletnega otroka

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: S to vlogo starša sodišču predlagata, da odpravi obveznost plačevanja preživnine za mladoletne otroke, ki sta jih dolžna preživljati, določene v sklepu sodišča o razvezi zakonske (ali zunajzakonske) zveze, ki velja za enega (ali oba) starša.
Dokument je usklajen z najnovejšimi spremembami Družinskega zakonikaDokument je usklajen z najnovejšimi spremembami Družinskega zakonika.

Izberite pristojno sodišče:
Pristojno okrožno sodišče, na območju katerega imate prijavljeno stalno prebivališče.

 
 
Vpišite ime in priimek matere:
Primer: Maja Novak

 
 
Vpišite naslov (ulico, hišno številko in pošto) bivališča matere:
Primer: Vzorčna ulica 12, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite EMŠO matere:
Primer: 1202980505444

 
 
Vpišite ime in priimek očeta:
Primer: Janez Novak

 
 
Vpišite naslov (ulico, hišno številko in pošto) bivališča očeta:
Primer: Vzorčna ulica 12, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite EMŠO očeta:
Primer: 1204984500222

 
 
Za koliko otrok želite razveljaviti plačevanje preživnine?

 
 
Naštejte imena in priimke otrok, za katere želite razveljavitev plačevanja preživnine:
Primer: Janica Novak
Primer: Janica Novak in Peter Novak
Primer: Janica Novak, Peter Novak, Ksenja Novak in Janko Novak

 
 
Vpišite naslov (ulico, hišno številko in pošto) prebivališča otrok:
Primer: Vzorčna ulica 12, 1000 Ljubljana

 
 
Zakaj je bila preživnina določena?

 
 
Na podlagi česa oz. katerega dokumenta je bila preživnina določena:
Vpišite naziv dokumenta, datum izdaje in inštitucijo, ki je dokument izdala. Če jo imate, navedite tudi opravilno številko zadeve.

Primer: Sklepa o razvezi zakonske zveze Okrožnega sodišča iz dne 15.4.2010, opr. št. IV P 555/2010

Primer: Sklepa o dodelitvi mladoletnega otroka v vzgojo in varstvo in določitvi preživnine Okrožnega sodišča iz dne 10.3.2014, oprš št. IV P 141/2014

Primer: Odločba Centra za socialno delo Koper iz dne 14.5.2013

 
 
Kdo je zavezanec za plačevanje preživnine? Kdo plačuje preživnino?

 
 
Kdo je upravičenec za prejemanje preživnine? Kdo je prejemnik preživnine?

 
 
Vpišite znesek preživnine, ki je bil določen ob razvezi (prvotni znesek preživnine):
Vpišite znesek ter oznako valute.

Primer: 150 EUR

 
 
Je bil znesek prvotne preživnine valoriziran (z odločbo s CSD-ja)?

 
 
Če je bil znesek preživnine valoriziran (torej ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili "DA"), v naslednje polje vpišite višino zadnje valorizirane preživnine. Torej znesek preživnine, določene v zadnji odločbi CSD-ja o valorizaciji.

Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili "NE", pustite to polje prazno.
Vpišite znesek in oznako valute.

Primer: 152,30 EUR

 
 
Do katerega v mesecu se plačuje preživnina?
Vpišite samo številko.

Primer: 15

 
 
Kako se plačuje preživnina?

 
 
Zakaj želita, da se plačevanje preživnine odpravi?

 
 
V alinejah, enega pod drugim navedite dokaze, ki jih boste priložili tej vlogi:
Vlogi je potrebno obvezno priložiti:
– originalni izpisek iz Rojstne matične knjige za otroka v, ki ni starejši od 6 mesecev;
– izvršilni naslov (odločbo, s katero je bila preživnina določena);

Poleg tega predlagamo, da priložite tudi:
– zadnje obvestilo centra za socialno delo (CSD) o uskladitvi preživnine (če je bila preživnina usklajena)
– originalni izpisek iz Poročne matične knjige (poročni list), ki starejši od 6 mesecev ali potrdilo upravne enote o prijavljenem stalnem skupnem gospodinjstvu (za otroka in oba starša),
- izjave prič, ki lahko potrdijo Vaše navedbe (v primeru zunajzakonske zveze), da med Vama obstaja ponovna zunajzakonska zveza (PRIMER: - izjava starih staršev otrok Jožeta in Marije Novak o ponovnem obstoju zunajzakonske zveze med staršema).

 
 
Kdaj boste plačali sodno takso?
Ob vložitvi je potrebno plačati 25,00 EUR sodne takse. Takso plačate pred vložitvijo na TRR sodišča - seznam okrožnih sodišč (v tem primeru vlogi priložite kopijo potrdila o plačilu sodne takse).
Informacije o TRR-ju sodišča se nahajajo na spletni strani posameznega sodišča (levi meni > Osnovne informacije o sodišču).

Takso lahko plačate tudi po pozivu sodišča. V tem primeru vložite vlogo brez plačila sodne takse in sodišče bo poziv in podatke za plačilo poslalo po pošti.

 
 
Vpišite kraj in datum te vloge:
Primer: Ljubljana, 10.10.2015

 
 

e-obrazec 1710 - Vloga za prenehanje plačevanja preživnine za mladoletnega otroka e-obrazec 1710 - Vloga za prenehanje plačevanja preživnine za mladoletnega otroka e-obrazec 1710 - Vloga za prenehanje plačevanja preživnine za mladoletnega otroka

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.