Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sobota, 20. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Prisilna poravnava
Najpomembnejše kar morate kot upnik vedeti o prisilni poravnavi

Kaj je treba vedeti o prisilni poravnavi

Kupec (dolžnik) se je znašel v prisilni poravnavi. Kaj storiti? To je v trenutnih razmerah pogosto vprašanje, ki si ga zastavlja marsikateri podjetnik, računovodja, direktor,...

V spodnjem članku si lahko preberete, kaj je prisilna poravnava, njene glavne značilnosti in kaj pomeni za Vas kot upnika.

Prisilna poravnava - Stečaj. Kakšna je razlika?

Glavna razlika med prisilno poravnavo in stečajem je sledeča. Stečaj pomeni smrt prezadolženega ali nesolventnega gospodarskega subjekta, ki po končanem stečajnem postopku preneha obstajati.

Namen prisilne poravnave pa je prav obraten. S finančnim prestrukturiranjem se dolžniku omogoči, da postane plačilno sposoben in lahko nadaljuje svoje poslovanje.

Zelo pomembno za Vas kot upnika je tudi to, da naj bi v prisilni poravnavi dosegli ugodnejše pogoje plačila svojih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek. Povedano drugače. Dobili bi poplačanega več dolga, kot pa pri stečaju.

 

Upniki ste tisti, ki odločate

V prisilni poravnavi je glavna odločitev prepuščena upnikom. Predvsem je odločilnega pomena, ali verjamete v dolžnikovo sposobnost, da boste (znižane) terjatve res dobili poravnane v (podaljšanih) rokih. Ali pa je morda bolje, da se nad dolžnikom izvede stečaj. Obstaja namreč tveganje, da bo dolžnik kasneje zapravil še to premoženje, ki ga sedaj še ima.

Upniki o predlagani prisilni poravnavi glasujejo, pri čemer morajo za sprejem prisilne poravnave glasovati upniki, katerih terjatve po višini predstavljajo 60% vseh priznanih terjatev do dolžnika. Pri tem je treba opozoriti, da so nekatere terjatve za namen določitve glasovalnih pravic lahko tudi ponderirane.

 

Kateri upniki lahko glasujejo?

Da lahko kot upnik glasujete o predlagani prisilni poravnavi, morate svoje terjatve do dolžnika pravočasno prijavi!

 

Do kdaj lahko prijavite terjatve?

Rok za prijavo je en mesec po objavi oklica o začetku postopka (oklic s pozivom na prijavo terjatev je objavljen na spletnem mestu www.ajpes.si, (upniki o začetku postopka niso posebej obveščeni, zato je priporočljivo redno spremljanje dolžnikov).
Kako preveriti podatke o dolžniku na ajpesu, lahko preberete v članku: Je moj dolžnik v stečaju?.)

 

Kako prijaviti terjatve v prisilni poravnavi?

Z eno prijavo lahko prijavite več različnih terjatev. Prijava mora vsebovati znesek glavnice terjatve, kapitalizirani znesek morebitnih obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatve do začetka postopka in znesek morebitnih stroškov, ki so upniku nastali z uveljavljanjem terjatve v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postopka prisilne poravnave.

Poleg tega mora vloga vsebovati opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost upnikovega zahtevka (obstoj terjatve), in dokaze o teh dejstvih; listinski dokazi (pogodbe, naročilnice, dobavnice, fakture ipd.) pa morajo biti celo priloženi vlogi.

Da boste prijavo terjatev pravilno sestavili, lahko uporabite tudie-obrazec e-obrazec: Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave .

 

Kaj če terjatev ne prijavite?

Za razliko od stečaja upnik, ki v prisilni poravnavi ni pravočasno ali sploh ni prijavil svoje terjatve, le-te ne izgubi. Potrjena prisilna poravnava velja za vse terjatve zoper dolžnika, ki so nastale do začetka postopka prisilne poravnave, ne glede na to, ali je bila posamezna terjatev prijavljena ali ne.

Vendar pa upnik, ki svoje terjatve ni prijavil, na njeni podlagi nima nobenih glasovalnih pravic in torej o predlagani prisilni poravnavi (s tem pa tudi o usodi njegove terjatve) odločajo drugi upniki. Potrjena prisilna poravnava pa ne učinkuje za prednostne terjatve, to je za terjatve, ki so zavarovane z ločitveno pravico (npr. hipoteko) ter za izločitvene pravice (npr. pravica zahtevati vrnitev stroja, ki je last upnika, dolžnik ga ima le v najemu).

 

Vir: JK Group, Pravno in davčno svetovanje d.o.o.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v povezavi s člankom:

Brezplačni priročniki in članki:

Pravni dokumenti:

 

e-obrazeci za prijavo terjatev v stečaju in prisilni poravnavi


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.