Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
ponedeljek, 15. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Odvzem opravilne sposobnosti
Odvzem opravilne sposobnosti in postavitev skrbnika za odraslo osebo

Odvzem opravilne sposobnosti

Za posameznika, ki ni sposoben ustreznega razumevanja oz. zastopanja svojih interesov, obstaja možnost odvzema poslovne sposobnosti in postavitve skrbnika.

V nadaljevanju bomo preverili kaj pomeni odvzem poslovne (opravilne) sposobnosti za odraslo osebo in kako sprožite postopek.

 

Kdo lahko predlaga odvzem opravilne sposobnosti

Postopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo lahko predlaga:

 • center za socialno delo (CSD),
 • državni tožilec,
 • zakonec ali oseba, ki z osebo, ki naj se postavi pod skrbništvo, živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
 • sorodnik v ravni črti in v stranski črti do drugega kolena,
 • oseba, o kateri se bo vodil postopek, če je sposobna razumeti pomen in pravne posledice svojega predloga,
 • sodišče, po uradni dolžnosti, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega je treba določeno osebo postaviti pod skrbništvo.
  Predlog za odvzem opravilne sposobnosti in postavitev skrbnika
Predlog za odvzem opravilne sposobnosti in postavitev skrbnika

e-obrazec e-obrazec -
Predlog za odvzem opravilne sposobnosti in postavitev skrbnika

Postopek za razrešitev skrbnika in imenovanje novega se začne na predlog centra za socialno delo, skrbnika in osebe, ki je postavljena pod skrbništvo, če je sposobna razumeti pomen in pravne posledice svojega predloga.

Predlog za odvzem poslovne sposobnosti se vloži na sodišče, ki je pristojno glede na kraj bivanja osebe, ki se ji bo omejilo poslovno sposobnost.

 

Vloga CSDja v postopku

Kot omenjeno lahko CSD prične postopek postavitve skrbnika, prav tako pa CSD prične postopek za razrešitev skrbnika in imenovanje novega.

Center za socialno delo je udeleženec postopka za odvzem opravilne sposobnosti vedno. Tudi, kadar ni predlagatelj postopka.

CSD prav tako poda soglasje k imenovanju skrbnika.

V kolikor obstaja je v postopku za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo udeleženec postopka tudi začasni skrbnik osebe, ki naj se postavi pod skrbništvo, če je bil postavljen v skladu z Družinskim zakonikom.

 

Varovanje pravic, ki naj bi se ji odvzela opravilna sposobnost

Vloga začasnega skrbnika

Če je potrebno lahko sodišče za čas postopka imenuje začasnega skrbnika, katerega naloga je, da na primeren način pojasni namen in potek postopka, pravice in dolžnosti, ki jih ima oseba v postopku, posledice nesodelovanja osebe ter vsebino in posledice odločitev sodišča.

Začasni skrbnik ne more biti predlagatelj in oseba, zaposlena pri predlagatelju, in druga oseba, katere interesi so v nasprotju z interesi osebe, ki naj se postavi pod skrbništvo.

 

Omejitev pregledovanja in prepisovanja spisa

Če predloga za odvzem opravilne sposobnosti ne poda CSD ali državni tožilec, lahko sodišče odloči, da se zaradi varstva koristi osebe, o kateri se vodi postopek, predlagatelju postopka ne dovoli pregledovati in prepisovati delov spisa, ki vsebujejo podatke o premoženjskem stanju osebe, o kateri se vodi postopek.

 

Obvezno je zaslišanje

Sodišče mora osebo, kateri se odvzema opravilno sposobnost, obvezno zaslišati.

Zaslišanje ni potrebno, če potem, ko osebo poskusi zaslišati, ugotovi, da bi zaslišanje škodilo njenemu zdravju ali da glede na njeno zdravstveno stanje zaslišanje ni mogoče.

Če se oseba zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more udeležiti naroka, se zasliši tam, kjer biva.

Kot omenjeno je zaslišanje obvezno, razen če je to nemogoče zaradi slabega zdravstvenega stanja. Če oseba, ki je bila pravilno vabljena, ne pride na narok in svojega izostanka ne opraviči, sme sodišče odrediti, da se privede s strani policije.

 

Upoštevanje izvedenca

Osebo, za katero se predlaga odvzem opravilne sposobnosti, mora pregledati izvedenec medicinske stroke.

Pregled s strani izvedenca je nujen. Če oseba k izvedencu ne pride in svojega izostanka ne opraviči, sodišče odredi, da se jo privede k izvedencu. Privedbo izvede zdravstveno osebje z reševalnim vozilom, če je treba, ob pomoči policije.

Pregled s strani izvedenca se lahko opusti le, če je oseba, ki bi jo bilo treba pregledati, v psihiatrični bolnišnici po odločbi sodišča in če iz poročila te bolnišnice o zdravljenju izhaja potreba, da se jo postavi pod skrbništvo ali če sodišče že razpolaga z ustreznim mnenjem izvedenca medicinske stroke, ki pa ne sme biti starejše kot šest mesecev.

Če je po mnenju izvedenca za ugotovitev zdravstvenega stanja osebe nujno potrebno, da se oseba pregleda v psihiatrični bolnišnici in je za to potreben določen čas, lahko sodišče odredi, da se oseba za največ dva dni zadrži v psihiatrični bolnišnici pod pogojem, da je osebi postavljen začasni skrbnik.

Če oseba določenega dne ne pride v psihiatrično bolnišnico in svojega izostanka ne opraviči, direktor psihiatrične bolnišnice o tem obvesti sodišče, ki je izdalo sklep, in odredi prevoz osebe z reševalnim vozilom. Direktor psihiatrične bolnišnice lahko pri izvedbi nujnega prevoza zahteva pomoč policije.

 

Imenovanje skrbnika

Sodišče lahko imenuje osebo za skrbnika le s soglasjem te osebe in pozitivnim mnenjem CSDja.

Če postavitev pod skrbništvo predlaga CSD in v predlogu ne navede, kdo naj bo skrbnik in se kasneje o tem ne izjasni, sodišče za skrbnika imenuje CSD.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni članki in priročniki:

 • Pravni nasvet po e-Pošti

   COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


  • Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

   Preko 500 različnih
dokumentov
   Preko 500 različnih dokumentov
   Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
   Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Podpora pri uporabi storitev
   Popolna varnost vaših podatkov
   Popolna varnost vaših podatkov
   preko 20 let izkušenj
   preko 20 let izkušenj
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov
   Preko 100.000 registriranih uporabnikov

    

   POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
   Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
   Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
   Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
   Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
   Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

   NOVI e-obrazci:

   Sklep o višini regresa
   Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
   Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
   Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
   Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

   STORITVE:


   AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


   ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


   PRIJAVA NA NOVICE:

   Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
   Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

   Brezplačna registracija

   Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

   © INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
   Vse pravice pridržane.


   KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


   NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
   Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

   Secured by PayPal


   UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:   Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.