Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
ponedeljek, 15. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Zastaranje dolga
Kdaj zastara dolg (račun, položnica,...)?

Zastaranje dolga

Vsak od nas se zaveda, da je pomembno plačevati svoje račune. Vendar pa je pomembno vedeti tudi, da ti računu nimajo "neomejen rok trajanja".

Tako za dolžnika, kot tudi za upnika je pomembno, da vesta da lahko dolgovi zastarajo in da obstaja rok, v katerem ima upnik čas izterjati svojo terjatev, preden zastara.

V naslednjem članku bomo pogledali, kdaj začne zastaralni rok teči, kdaj ne teče, kdaj se pretrga, kako dolgo traja preden terjatev zastara in kako je z izvršbo zastaranega dolga.

 

Kdaj začne teči zastaralni rok?

Zastaralni rok v večini primerov začne teči prvi dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti. Pri tem se dan, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti pri računanju začetka teka zastaralnega roka ne upošteva.

Če je denimo zadnji dan za plačilo 12.11., začne zastaralni rok teči s 13.11.

To ne velja za vse terjatve. Za terjatve, za katerej je zastaralni rok eno leto (glej nadaljevanje) začne teči po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo.

 

Kdaj zastaralni rok ne teče?

Zastaralni rok ne teče v posebnih okoliščinah (denimo med mobilizacijo ali neposredno vojno nevarnostjo) ali ko upnik zaradi nepremagljivih ovir ni mogel vložiti izvršbe.

Prav tako zastaralni rok ne teče med zakoncema, med staršem in otrokom (dokler traja roditeljska pravica), med varovancem in njegovim skrbnikom (dokler traja skrbništvo), ter med osebama, ki živita v zunajzakonski skupnosti.

Zastaralni rok se pretrga in ne teče, ko dolžnik pripozna dolg (z izjavo upniku ali s plačilom (dela dolga ali obresti) na njegov na račun, ali pa poda zavarovanje za dolg. Zastaranje nato začne teči znova od dolžnikove pripoznave dolga.

e-obrazec e-obrazec: Izjava o pripoznavi dolga

  Izjava o pripoznavi dolga
Izjava o pripoznavi dolga

Prav tako se zastaralni rok pretrga z vložitvijo tožbe s strani upnika (v večini primerov je to izvršba) in z vsakim drugim upnikovim dejanjem zoper dolžnika pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, da bi se ugotovila, zavarovala ali izterjala njegova terjatev.

Pri tem je potrebno opozoriti, da samo opominjanje dolžnika (z opominom, ali opominom pred tožbo) še ne pretrga zastaralnega roka.

Zastaralni rok začne teči znova od dneva, ko je spor končan ali kako drugače poravnan.

Če upnik umakne tožbo ali odstopi od izterjave, se zastaralni rok ne pretrga. To velja tudi, če je upnikova tožba ali zahteva zavržena ali zavrnjena ali če je izposlovani ali opravljeni ukrep za izvršbo ali zavarovanje razveljavljen.

Po pretrganju zastaralnega roka, začne zastaranje teči na novo.

 

Kakšni so zastaralni roki?

Splošni zastaralni rok je 5 let.

Torej v večini terjatve (če zanje ni določeno drugače), zastarajo v 5. letih po tem, ko bi morale biti plačane.

Občasne dajatve, ki dospevajo letno ali v določenih krajših časovnih presledkih, zastarajo v 3. letih od zapadlosti vsake posamezne dajatve.

To velja tudi za stranske občasne terjatve (obresti), ter tudi za občasne terjatve, s katerimi se črpa sama pravica, kot je preživnina.

3 leti zastaralni rok velja tudi za anuitete, s katerimi se v enakih, vnaprej določenih občasnih zneskih odplačujejo glavnica in obresti, vendar pa ne velja za obročna odplačila in druge delne izpolnitve.

Prav tako v 3. letih zastarajo terjatve iz gospodarskih pogodb, kot tudi terjatve za povrnitev izdatkov, nastalih v zvezi s temi pogodbami.

V 10. letih zastarajo vse terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo ali z odločbo drugega pristojnega organa ali s poravnavo pred sodiščem ali drugim pristojnim organom. To velja tudi tiste, za katere zakon sicer določa krajši zastaralni rok.

V 1. letu zastarajo:

  • terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage, če je bila dobava oziroma storitev izvršena za potrebe gospodinjstva,
  • terjatve radijske in televizijske postaje za sprejem programov,
  • terjatve pošte, telegrafa in telefona za uporabo telefonov in poštnih predalov, kot tudi druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih,
  • terjatve za naročnino na občasne publikacije, šteto od takrat, ko je iztekel čas, za katerega je bila publikacija naročena,
  • terjatev za storitve zagotavljanja dostopa do medmrežja, za storitve zagotavljanja uporabe elektronske pošte in elektronskih poštnih predalov, za storitve vzdrževanja spletnih strani in za storitve, povezane z dostopom do kabelskih in satelitskih radijskih in televizijskih programov, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih,
  • terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja ter druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih.

Kot že omenjeno, začne pri teh terjatvah zastaralni rok teči s 1. januarjem leta, ki sledi letu, ko bi bilo potrebno terjatev plačati (za terjatev iz leta 2013, začne zastaranje teči s 1.1.2014).

Ta zastaralni rok teče, tudi če se dobave ali storitve nadaljujejo.

 

Izvršba za dolg, ki je zastaral

Seveda lahko dolžnik plača tudi terjatev, ki je že zastarala. V tem primeru kasneje upnika ne sme več terjati za vračilo tega plačila (tudi če ni vedel, da je terjatev zastarala).

Tudi če je dolg že zastaral, lahko upnik za ta dolg vloži izvršbo in poskuša z izterjavo po sodni poti.

V tem primeru mora dolžnik podati ugovor zoper tak sklep o izvršbi in se sklicevati na zastaranje. Če tega ne stori, se izvršba opravi, kot da terjatev ne bi zastarala.

Ugovor zoper sklep o izvršbi zaradi zastaranja lahko sestavite s pomočjo e-obrazca: Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi zaradi zastaranja.

Več o tem, kako podati ugovor zoper sklep o izvršbi pa lahko preberete v članku: Kako podati ugovor zoper sklep o izvršbi?

 

  Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi zaradi zastaranja
Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi zaradi zastaranja

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v povezavi s člankom:

Pravni dokumenti:

Brezplačni članki in priročniki:

Pravna pomoč v povezavi z izterjavo:

 

Pravni nasvet po e-Pošti. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.