e-obrazec 1094 - Zahteva za registracijo znamkeinfo page
Pravne zadeve / Avtorsko pravo in intelektualna lastninačetrtek, 25. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Zahteva za registracijo znamke

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: S tem obrazcem prijavitelj pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino zahteva registracijo blagovne ali storitvene znamke. Gre za obrazec SIPO Z-1, ki je predpisan s Pravilnikom o vsebini prijave znamke.

Vse potrebne informacije v zvezi s prijavo lahko dobite tule (vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino).

Vpišite naslov za obveščanje. To je tisti naslov, na katerega želi prijavitelj prejemati obvestila od Urada. Ta je lahko enak naslovu prijavitelja oziroma njegovega zastopnika, lahko pa je različen.

 
 
Vpišite telefonsko številko za obveščanje.
Vpis ni obvezen, ga pa priporočamo zaradi lažje komunikacije.

 
 
Vpišite številko faksa za obveščanje.
Vpis ni obvezen, ga pa priporočamo zaradi lažje komunikacije.

 
 
Vpišite morebitno šifro akta.
Vpis ni obvezen.

 
 
Vpišite podatke o prijavitelju: za fizične osebe ime in priimek ter naslov (ulica oziroma kraj, hišna številka, poštna številka in naziv pošte); za pravne osebe firma in sedež.
Če je več prijaviteljev, je treba navesti podatke o vseh (podatki so enaki, kot če je prijavitelj en sam). V tem primeru svetujemo, da podatke o vsakem prijavitelju vpišete v svojo vrstico.

 
 
Vpišite ime in priimek zastopnika, če vlaga to zahtevo zastopnik. Sicer pustite to polje prazno.

 
 
Vpišite registrsko številko zastopnika, če vlaga to zahtevo zastopnik. Sicer pustite to polje prazno.

 
 
Izberite, v kakšni obliki oziroma tehniki je znak, katerega zaščita se zahteva.

 
 
Vpišite transkripcijo znaka, katerega zaščita se zahteva, če je njegova transkripcija mogoča. Če transkripcija ni mogoča, pustite to polje prazno.
Transkripcija znaka pomeni zapis znaka s črkami abecede.

 
 
Izberite, kako naj Urad objavi in registrira znak.
Urad bo v tem delu sledil prijaviteljevi zahtevi.

 
 
Ali se ta zahteva za registracijo znamke vlaga za kolektivno znamko?
Kaj je kolektivna blagovna znamka in pogoje za registracijo določata predvsem 45. in 46. člen Zakona o industrijski lastnini.

 
 
Vpišite razrede po mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev (nicejska klasifikacija), za katere se bo prijavljeni znak uporabljal.
Pozor: vpišite samo številke razredov in jih med seboj ločite z vejico. Npr. 2, 5, 12 itd.

 
 
Vpišite skupno število razredov, ki ste jih vpisali pri prejšnjem vprašanju.
Odgovorite s številko.

 
 
Vpišite proizvode oziroma storitve, ki se bodo označevali s prijavljenim znakom.

POZOR: Proizvodi in storitve morajo biti razvrščeni in označeni po mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev (nicejska klasifikacija), in sicer tako, da se najprej navede številka razreda iz te klasifikacije, nato pa proizvodi oziroma storitve, zajeti s temi razredi. Seznam proizvodov in storitev se kasneje ne sme dopolniti oziroma razširiti z novimi proizvodi ali storitvami.
Primer pravilnega odgovora na to vprašanje:
- razred 5: farmacevtski proizvodi;
- razred 29: mlečni izdelki
- razred ...

 
 
Če se s to zahtevo uveljavlja prednostna pravica, vpišite podatke o prednostni pravici ter podlago zanjo. Sicer pustite to polje prazno.
Zakon o industrijski lastnini pozna t.i. unijsko prednostno pravico (61. člen zakona) in t.i. razstavno prednostno pravico (62. člen zakona).

 
 
Če je prijaviteljev več in če so se odločili za skupnega predstavnika, vpišite ime in priimek skupnega predstavnika. Sicer pustite to polje prazno.
V tem primeru je treba zahtevi za registracijo priložiti tudi izjavo o skupnem predstavniku.

 
 
Označite, katere priloge prilagate tej zahtevi oziroma druga dejstva, ki so pomembna za odločanje o zahtevi.
Prikaz znaka
Potrdilo o plačilu prijavne pristojbine
Pravilnik o kolektivni znamki
Pooblastilo zastopniku
Generalno pooblastilo zastopniku je deponirano pri uradu
Opis tridimenzionalnega znaka
Prijava je bila predhodno posredovana po faksu ali v elektronski obliki
Druga priloga

 
 

e-obrazec 1094 - Zahteva za registracijo znamke e-obrazec 1094 - Zahteva za registracijo znamke e-obrazec 1094 - Zahteva za registracijo znamke

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.