e-obrazec 1500 - Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listineinfo page
Pravne zadeve / Izvršbeponedeljek, 15. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: S tem dokumentom dolžnik prepreči, da bi sklep o izvršbi, ki ga je izdalo sodišče na predlog upnika, postal pravnomočen in da bi se upnik poplačal iz njegovega premoženja (npr. iz sredstev na TRR).

Ugovor mora biti obrazložen - dolžnik mora v njem navesti dejstva in dokaze, s katerimi ga utemeljuje, pri čemer pa izvršilno sodišče ne preverja resničnosti teh dejstev, pač pa sklep o izvršbi razveljavi in zadevo odstopi pristojnemu sodišču, da o upnikovem zahtevku odloči v pravdnem postopku.

Pri vlaganju ugovora je potrebno paziti na rok, ki navadno znaša 8 dni (naveden je v pravnem pouku sklepa o izvršbi). Rok začne teči naslednji dan po prejemu sklepa o izvršbi, v rok pa se štejejo vsi dnevi, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki!

OPOZORILO: zanikanje obstoja pravnega razmerja z upnikom oziroma obstoja terjatev ima lahko za posledico odškodninsko in kazensko odgovornost dolžnika oziroma njegovih odgovornih oseb.

Vpišite opravilno številko zadeve (sklepa o izvršbi):
Primer: VL 12/2016

 
 
Vpišite naziv ali ime in priimek upnika.
Primer: Upnik d.o.o.
Primer: Janez Upnik

 
 
Vpišite sedež ali naslov upnika:
Primer: Prva pot 1, 3000 Celje

 
 
Vpišite ime in priimek ali naziv dolžnika.
Primer: Jurij Vzorčič
Primer: Dolžnik d.o.o.

 
 
Vpišite sedež ali naslov dolžnika.
Primer: Druga pot 2, 6000 Koper

 
 
Vpišite ime in priimek ali naziv ter naslov dolžnikovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, če ga dolžnik ima. Če dolžnik nima pooblaščenca, pustite to polje prazno.
Primer: Manja Kragelj, direktorica
Primer: odvetnik Janez Zbrizaj, Sončni log 12, 1230 Domžale
Primer: Odvetniška pisarna Kancijan d.o.o., o.p., Sodna ulica 7 a, 2000 Maribor

Opozorilo: zastopnik ali pooblaščenec mora biti načelno fizična oseba (posameznik), razen če je pooblaščenec odvetniška pisarna.

 
 
Izberite razlog, zaradi katerega dolžnik vlaga ugovor zoper sklep o izvršbi.
Opozorilo 1: če dolžnik izbere zadnjo možnost, to je delno plačilo, bo sklep o izvršbi postal pravnomočen v tistem delu (znesku), zoper katerega dolžnik ni ugovarjal. Primer: če bo dolžnik navedel, da je od 1.000,00 € plačal 600,00 €, bo sklep o izvršbi glede 400,00 € postal pravnomočen.

Opozorilo 2: lažno zanikanje obveznosti do upnika oziroma zanikanje poslovnega odnosa z upnikom je lahko kaznivo.

 
 
Vpišite ime in priimek ter funkcijo ali položaj priče, ki lahko potrdi resničnost razloga, ki ste ga izbrali.
Predlagamo, da kot pričo navedete tretjo osebo, ki je kredibilna in bo potrdila vaše trditve. Navedete lahko več oseb (v tem primeru jih naštejte eno za drugim). V kolikor nimate druge priče, navedite kot pričo sebe.

Primer: Monika Kalan, direktorica dolžnika
Primer: Monika Kalan, direktorica dolžnika in Matej Trstnik, računovodja zaposlen pri dolžniku
Primer: Miha Kačnik, zaposlen v računovodskem servisu Račun d.d., ki za dolžnika opravlja računovodske storitve
Primer: Jurij Vzorčič, dolžnik

 
 
Vpišite naslov prebivališča predlagane priče. Če gre za direktorja ali zaposlenega pri dolžniku, lahko napišete tudi "vabiti na naslov dolžnika".
Primer: Prični trg 7, 4270 Jesenice
Primer: vabiti preko delodajalca Račun d.d., Računovodska ulica 4a, 1230 Domžale

 
 
Če želite, lahko v spodnje polje vpišete še dodatne argumente (poleg že izbranega!), ki preprečujejo izvršbo in s katerimi dolžnik utemeljuje svoj ugovor. Pišite v celih stavkih. V kolikor ne želite navesti dodatnih pojasnil, pustite to polje prazno.
Primer: Poleg tega je splošno znano, da je upnik v slabem likvidnostnem položaju, zato si je očitno kot rešitev izbral vlaganje neutemeljenih predlogov za izvršbo.

 
 
Če želite, lahko v spodnje polje vpišete dokaz(e), s katerim(i) dolžnik dokazuje pri prejšnjem vprašanju navedene dodatne argumente. V kolikor nimate dokazov za dodatne argumente, pustite to polje prazno.
Primer: kopija članka v časopisu Zajtrk dne 1.12.2011
Primer: zaslišanje priče Ranka Svoljška, Črni potok 7, Laško

 
 
Vpišite kraj in datum sestave tega ugovora:
Primer: Kranj, 12.20.2011
Primer: Na Ptuju, 3.12.2012

 
 

e-obrazec 1500 - Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine e-obrazec 1500 - Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine e-obrazec 1500 - Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.