e-obrazec 896 - Predlog za uvedbo komasacijskega postopkainfo page
Državna uprava in občine / Kmetijstvosobota, 22. junij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Predlog za uvedbo komasacijskega postopka

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: Gre za postopek, urejen z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih (t.i. komasacijski sklad).

Predlog za uvedbo komasacijskega postopka se lahko vloži, če se s komasacijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80% površin zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.

Vnesite ime in priimek ali naziv pravne osebe, ki vlaga predlog za uvedbo komasacijskega postopka.

 
 
Če vlagate predlog za uvedbo komasacijskega postopka preko zakonitega zastopnika, vnesite njegovo ime in priimek ali naziv.
(če predlog vlagate sami, vnesite znak - )

 
 
Vnesite naslov vložnika predloga.
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj pr. Kamniška ulica 15, 1000 Ljubljana)

 
 
Vnesite telefonsko številko vložnika predloga za uvedbo komasacijskega postopka.

 
 
Izberite pristojno upravno enoto, na kateri boste oddali predlog.

 
 
Navedite, kateri komasacijski odbor predlaga uvedbo komasacijskega postopka.

 
 
Vnesite, v kateri k.o. se predlaga uvedba komasacijskega postopka.

 
 
Opišite meje komasacijskega območja.

 
 
Vnesite skupno površino komasacijskega območja.
(brez oznake enote za hektar- Ha)

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate prikaz obstoječega lastninskega stanja (dokaz o lastništvu za posameznega komasacijskega udeleženca)?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate seznam lastnikov zemljišč s podatki o površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem komasacijskem območju s podpisano izjavo za uvedbo komasacijskega območja?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate predvidene meje komasacijskega območja?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate izvleček iz planskega akta lokalne skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko območje?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, ki je usklajen z veljavnim prostorskim planom in drugimi sočasnimi agrarnimi operacijami?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate predvidene meje ureditve zemljiškega katastra znotraj območja komasacije?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate oceno pričakovanih učinkov komasacije?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate imena članov komasacijskega odbora?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate ime in naslov oziroma podjetje in sedež izbranega izvajalca geodetskih del?
DA
NE

 
 
Ali kot obvezno prilogo k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka prilagate ime in naslov investitorja komasacije, ki mora biti pravna oseba ter njegovo soglasje, da prevzema pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva komasacij?
DA
NE

 
 
Vnesite kraj in datum vložitve predloga za uvedbo komasacijskega postopka na pristojno upravno enoto.
(kraj in datum ločite z vejico npr. Ljubljana, 20. maj 2005)

 
 

e-obrazec 896 - Predlog za uvedbo komasacijskega postopka e-obrazec 896 - Predlog za uvedbo komasacijskega postopka e-obrazec 896 - Predlog za uvedbo komasacijskega postopka

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.